GREEN REVOLUCIA

Историята на Вера Маркова, която създава Greenrevolucia, он-лайн магазин за екологични продукти, алтернатива на пластмасовите изделия за еднократна употреба, която и обучава потребителите, колко е важно да опазваме околната среда.