НИЕ СМЕ РОТЕРДАМ

Историята на Лизет Магис – основател на фондация, която провежда практически упражнения за (млади) безработни хора, които срещат затруднения да си намерят работа.