Become a leader

MATERIALE PENTRU FORMATORI

Supraviețirea în sălbăticie

Mărimea grupului: de la cinci la doisprezece participanți. Mai multe subgrupuri pot fi direcționate simultan în aceeași cameră. (Rezultatele sinergice sunt mai susceptibile de a fi obținute de subgrupuri mai mici, adică de la cinci la șapte participanți.)
Timp: Aproximativ o oră, o oră și jumătate
Materiale necesare:

Locul de desfășurare:
O încăpere suficient de mare pentru ca întregul grup să se întâlnească și încăperi sau spații separate în care subgrupurile pot lucra fără a distrage atenția unul celuilalt.

OBIECTIVE:

Să învețe viitorii lideri eficacitatea comportamentului de căutare a consensului în echipe prin experiențe comparative atât în luarea deciziilor individuale, cât și în luarea deciziilor în echipă.

Să exploreze posesia unor trăsături personale și tipuri de gândire importante pentru lideri pentru a câștiga încrederea altora, să dețină puterea și să aibă o influență constructivă asupra membrilor echipei.

Să exploreze conceptul de sinergie în raport cu rezultatele luării deciziilor de grup.

CÂND SE UTILIZEAZĂ?
În timpul unei sesiuni despre dezvoltarea personală a viitorilor lideri.
Înainte de a juca, ar fi bine dacă trainerul ar face o scurtă prezentare a informațiilor despre trăsăturile personale, valorile și tipul de gândire al liderilor eficienți.

PAȘI
Pasul 1: Formatorul introduce rapid activitatea explicând scopul, schița și originea acesteia.
Pasul 2: Formatorul distribuie copii ale Fișei de lucru pentru supraviețuirea în sălbăticie.
Participanții completează fișa de lucru individual. (Aproximativ zece minute)
Pasul 3: Se formează subgrupuri, iar copii ale fișei de informare a grupului de supraviețuire în sălbăticie sunt distribuite tuturor participanților.
Pasul 4: După ce participanții au citit instrucțiunile, formatorul discută pe scurt conținutul
acestora.
Pasul 5: Subgrupurile lucrează separat la sarcina de căutare a consensului. (Aproximativ
treizeci de minute)


Aici intervine o scurtă pauză a jocului cu un fel de activitate diferită. Participanților li se cere să se ordoneze reciproc (independent) în ceea ce privește influența, încrederea sau puterea pe care fiecare a avut-o asupra rezultatelor căutării consensului în timpul activității subgrupului.
La final, fiecare participant va obține un scor pentru comportamentul său ca și conducător pe baza diferențelor dintre auto-clasificare și opinia colegilor săi.
Formatorul spune: Vom face un exercițiu care necesită curaj și onestitate. Sunt sigur că voi, ca viitori lideri, veți fi corecți. Exercițiul este conceput ca un vot secret, ceea ce înseamnă că deciziile dvs. vor rămâne anonime.
Fiecare dintre voi va primi 3 cartonașe care arată astfel:

Î – Încredere
P – Exercițiul puterii
C – Influență constructivă asupra grupului

Sarcina dvs. este următoarea: Pe un cartonașul Î, scrieți numele persoanei din grupu în care ați avut cea mai mare încredere în timpul lucrului în grup. Pe cartonașul P scrieți numele persoanei care a folosit mai multă forță și putere în impunerea opiniei sale. Scrieți numele persoanei care a luat cele mai constructive decizii în timpul discuției pe cartonașul C. Este important să nu predați cartonașele goale! Și, de asemenea, să nu discutați opinia dvs. cu ceilalți participanți.
Î P C

Acum concentrați-vă și împărțiți cartonașele. Și încă o dată – exercițiul este complet anonim.
Numele dvs. nu apare pe cartonașe. Scrieți numele persoanelor pe care le alegeți, cu litere mari sau cu mâna stângă, astfel încât acestea să nu poată fi recunoscute. Apoi puneți cartonașele în cutie. Voi procesa rezultatele și apoi voi distruge cartonașele. Alegerea dvs. nu a putut fi identificată.
Odată ce toată lumea a finalizat sarcina și și-a predat cartonașul, formatorul (de exemplu, în pauză) rezumă rezultatele. El / Ea le scrie pe flipchart – marcând cu numele fiecărui membru al grupului rezultatul pe care l-a primit pentru fiecare dintre cele trei caracteristici de comportament.
La sfârșitul jocului, formatorul își face timp pentru a împărtăși și a discuta gradul de satisfacere a participanților privind rezultatele.


Pasul 6: Când toate subgrupurile au finalizat sarcina, întregul grup se reunește, cu membrii fiecărui subgrup așezat împreună.
Pasul 7: Statisticile pentru toate subgrupurile sunt postate pe o diagramă, precum:

Rezultat Subgrupa 1 Subgrupa 2 Subgrupa 3
Gama rezultatelor individuale
Media rezultatelor individuale
Rezultatul pentru consensul grupului

Pasul 8: Subgrupurile discută procesul și rezultatele lor de căutare a consensului. Accentul ar trebui să fie pus pe comportamentele de conducere care ajută sau împiedică productivitatea.
Pasul 9: Fiecare participant primește o copie a fișei cu răspunsuri și de fundamentare a supraviețuirii în sălbăticie. Formatorul anunță (și postează) răspunsurile „corecte” și fiecare participant își notează propria fișă de lucru. Un voluntar din fiecare subgrupă punctează soluția subgrupului și calculează media scorurilor individuale din cadrul subgrupului.

DISCUȚII FINALE
Formatorul conduce o discuție în întregul grup despre proces și rezultate; el sau ea poate include discuții despre leadership, compromis, strategii de luare a deciziilor, climat psihologic, roluri și aplicații ale tehnicilor învățate:

 • Cine au fost membrii influenți și cum au fost ei influenți?
 • Ce comportamente au ajutat sau împiedicat procesul de căutare a consensului?
 • Ce tipare de luare a deciziilor au avut loc?
 • Care sunt implicațiile căutării consensului și a rezultatelor sinergice pentru rolul de lider de succes?
 • Ce consecințe ar putea produce un astfel de proces în atitudinile grupului?

VARIAȚII ALE JOCULUI:

 • Observatorii procesului pot fi folosiți pentru a oferi feedback despre subgrupă sau despre comportamentul individual.
 • Discuția de grup poate fi înregistrată video și apoi comentată de către participanți. Iată câteva întrebări care pot fi folosite de formatoe pentru a conduce discuția de grup:
  • Cum a decurs discuția?
  • Ce a fost pozitiv?
  • Ce a fost negativ?
  • Ce a fost necesar pentru rezultatul final?
  • Unde vedeți oportunități de a îmbunătăți activitatea grupului?
 • Subgrupurile pot fi încurajate să experimenteze alternative la procedurile oficiale de vot: așezându-se în ordinea în care au clasat un anumit articol ca și indivizi, evaluându-și acordul cu fiecare articol, distribuind puncte printre alternative etc.
 • Proiectarea grup -grup poate fi utilizată pentru a crește participarea la căutarea consensului. Pot fi utilizate două runde, cu două sarcini de clasificare diferite.
 • Formatorul poate experimenta diferite dimensiuni ale subgrupurilor. Persoanele pot fi alocate aleatoriu subgrupurilor și li se poate acorda o limită de timp pentru etapa de căutare consensuală. Li se poate cere să își evalueze gradul de satisfacție cu rezultatele dinainte de începerea etapei de notare. Gradul mediu de evaluare a satisfacției poate fi comparat între subgrupuri și poate fi discutat în raport cu alte rezultate statistice.
 • Ca sarcină în interiorul grupului, aceeași formă de clasificare poate fi completată de două subgrupuri. Apoi, fiecare subgrup poate fi instruit să prezică clasamentul celuilalt subgrup. Cele două pot fi reunite pentru a-și prezenta clasamentele reale și seturile de predicții. Această activitate oferă fiecărui subgrup o „imagine în oglindă” a sa și poate duce la o comunicare mai eficientă.
 • Pot fi utilizate exerciții consensuale secvențiale, astfel încât subgrupurile să se bazeze pe ceea ce a fost învățat în prima etapă. Se pot forma noi subgrupuri pentru a doua rundă. O sarcină poate avea răspunsuri „corecte”, iar cealaltă nu. Subgrupul își poate crea propriul instrument pentru a doua etapă.