Become a leader

MATERIALE PENTRU FORMATORI

Pierdut pe lună

Mărimea grupului: între 4 și 20 de participanți
Timp: Durata activității este de circa 25 minute
Materiale necesare: Fișă de lucru pentru aplicarea jocului LOST ON THE MOON/ PIERDUT PE LUNĂ

OBIECTIVE:

 • Observarea lucrului în grup într-o situație ipotetică
 • Observarea atitudinilor (capacității) și aptitudinilor (comportamentului) membrilor grupului atunci când lucrează în echipă.
 • Cunoașterea capacității de analiză și de comunicare.
 • Analiza comportamentelor produse în momentul comunicării și facilitatea de a lucra în cooperare.
 • Respectarea atmosferei de lucru.
 • Observarea capacităților de motivație ale cursanților față de membrii echipei lor și față de muncă.
 • Definirea persoanelor pozitive care stimulează munca.
 • Dezvoltarea abilităților de comunicare.

CÂND SE UTILIZEAZĂ?

Această activitate de grup ar putea fi utilizată mai bine chiar înainte de a introduce 2.1. Construirea unui discurs, pentru a le arăta cursanților cum să-și construiască un discurs bazat pe argumente.

PAȘI

Împărțim grupul în două subgrupuri, de același număr, dacă este posibil. Unul dintre subgrupurile formate urmează instrucțiunile fișei de lucru „Pierdut pe lună”, mai întâi într-un mod individual și apoi își reunesc ideile, trebuind să ajungă la un acord și să întocmească o listă comună.
Al doilea grup observă următoarele caracteristici:

 • Oamenii din grup care conduc întâlnirea.
 • Oamenii ale căror comentarii nu au nicio incidență, (nimeni nu le acordă atenție).
 • Cum iau decizii de grup.
 • Observați atmosfera întâlnirii (mediu pozitiv, posibile agresiuni verbale etc.)

În general, al doilea grup va trebui să observe dificultățile găsite ca grup pentru a ajunge la un acord. După ce primul grup și-a încheiat sarcina, al doilea grup își reunește ideile în fața primului pe baza observațiilor făcute. Ultimul lucru pe care îl vom face va fi împreună cu întregul grup, și anume, reflecții asupra rezultatelor obținute și observate.

DISCUȚII FINALE

Descrieți sfaturi concrete pentru procesul de informare la sfârșitul jocului.
Definiți două, trei sau mai multe teme, care trebuie discutate de către participanți după participarea lor la activitate.
Încercați să indicați și întrebări concrete, care pot fi utilizate în timpul discuției.
De asemenea, este important să se prevadă un timp pentru auto-reflectare, când participanții pot descrie cum s-au sismțit să joace rolul concret, ce au făcut bine, ce și-ar dori să nu fi spus, ce au învățat din asta etc.
Aici pot fi adăugate câteva sarcini suplimentare, pe care participanții le pot avea ca temă.

VARIAȚII ALE JOCULUI:

Este o tehnică foarte importantă pentru cunoașterea performanței grupului, tehnicilor de
comunicare, interacțiunii produse, detectării conflictelor, rolurilor etc.