Become a leader

MATERIALE PENTRU FORMATORI

Ipoteze inverse

Mărimea grupului: de la 10 la 30 de participanți. Jocul este parțial jucat în grupuri mici de 2-
5 persoane. Numărul total de participanți ar trebui să permită cel puțin constituirea a cinci
grupuri mici.
Timp: 30 de minute, inclusiv pregătirea, implementarea și descrierea.
Materiale necesare: materialele necesare sunt hârtii post-it-uri, coli de hârtie A4, un carton
și pixuri.

OBIECTIVE: obiectivul acestui joc este de a provoca idei noi, luând în considerare opusul
ipotezelor date. A întoarce o problemă este o tehnică surprinzătoare de a pune la îndoială
ipotezele pe care le considerăm adevărate și de a ne dezvolta gândirea creativă.

  • Să învătăm cum să contestăm ipotezele
  • Să generăm idei noi
  • Să dezvoltăm o gândire critică

CÂND SE UTILIZEAZĂ?

Această activitate de grup ar trebui să aibă loc în cadrul UNITĂȚII 3 / Sub-UNITĂȚII 1: „Cum
să dezvoltăm idei pentru soluții posibile?” Această Sub-UNITATE oferă o prezentare generală
a tehnicilor de gândire divergente / creative, inclusiv Brainstorming, harta minții și Întrebări
ipoteze / Ce ar fi dacă?. Activitatea de grup poate fi utilizată ca exemplu practic pentru toate
aceste tehnici, dar în special pentru tehnica întrebărilor ipoteză.

PAȘI DE URMAT

Pasul 1: Formatorul distribuie un număr mic de post-it-uri fiecărui participant, cerându-i să
scrie individual ipoteze despre „Cum să conduci o afacere”, o presupunere per post-it.
Ipotezele ar trebui să înceapă cu „O afacere trebuie să…”. Sau „Pentru a conduce o afacere
ar trebui să …”. (Exemplu: „O afacere trebuie să fie competitivă”). Când fiecare participant a
scris una sau mai multe ipoteze, formatorul colectează post-it-urile.
Pasul 2: Formatorul le aranjează carton în funcție de subiecte și de unele dintre ipotezele
alese, cel puțin 5. Întregul grup este rugat să inverseze fiecare dintre ipotezele alese în
opusul lor (Exemplu: „O afacere nu trebuie să fie competitivă”) și formulează o întrebare
provocatoare pe baza acestei ipoteze inversate (Exemplu: „Cum se poate dezvolta o afacere
fără a fi competitivă?”). În acest pas, formatorul este în interacțiune cu întregul grup,
facilitând inversarea ipotezelor și formularea de întrebări interesante.
Pasul 3: Grupul este acum împărțit în cel puțin cinci grupuri mici de 2 până la 5 persoane,
fiecare grup primind una dintre întrebările provocatoare scriind-o pe partea de sus a unei
paginii. Acum fac brainstorming timp de 15 minute pentru a genera idei pentru întrebarea
provocatoare, luând ipoteza inversată pentru o posibilă realitate.
Pasul 4: Fiecare grup prezintă ideile generate întregului grup.

DISCUȚII FINALE

După prezentarea ideilor generate, activitatea se încheie cu o discuție de grup despre
activitatea de brainstorming cu ipoteze inversate.
Formatorul le cere participanților să se exprime cu privire la următoarele întrebări:

  • Cât de ușor sau de dificil a fost să găsiți idei pentru întrebarea provocatoare?
  • De ce este importantă chestionarea ipotezelor?
  • V-a lărgit activitatea perspectiva subiectului?
  • Vă gândiți la alte subiecte, gândirea inversării ar putea crea noi idei?

VARIAȚII ALE JOCULUI:

O variantă a jocului poate fi să începeți cu o hartă a minții în grupuri mici de 2 până la 5
persoane, cu întrebarea centrală „Cum funcționează o afacere?” pentru a facilita Pasul 1,
formularea individuală a ipotezelor. În acest caz, durata jocului este cu aproximativ 10
minute mai lungă