Become a leader

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Γίνετε ο ηγέτης που χρειάζεται η ομάδα σου!

Μέγεθος ομάδας: από 10 έως 12 συμμετέχοντες
Χρόνος: περίπου 3 ώρες
Απαιτούμενα υλικά: Καρέκλες, εφημερίδες, έτοιμα χαρτιά, μαρκαδόροι

ΣΤΟΧΟΙ:

  • Βοηθά μια ομάδα και άτομα να δουν πώς η συμπεριφορά του ηγέτη επηρεάζει μια ομάδα με την οποία εργάζεται ο αρχηγός.
  • Μάθετε τα χαρακτηριστικά διαφορετικού στιλ ηγετών και κατανοήστε τη σωστή συμπεριφορά ενός ηγέτη.
  • Παρακινήστε τους συμμετέχοντες να υιοθετήσουν ένα καλό στυλ ηγεσίας.
  • Οι συμμετέχοντες θα αισθάνονται καλά ή άσχημα σχετικά με το ρόλο που τους έδωσε ο εργαζόμενος στους νέους. Αυτό το συναίσθημα θα ακολουθήσει και θα
    τους επηρεάσει στην καριέρα τους

ΠΟΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ?

Αυτό το παιχνίδι είναι μια καλή άσκηση για χρήση στην αρχή ενός εργαστηρίου ηγεσίας.

ΒΗΜΑΤΑ1

ΦΑΣΗ 1:

1. Πέντε ή έξι συμμετέχοντες πρέπει να κληθούν, για καθένα από τα δύο παιχνίδια ρόλων. Κάθε ομάδα πρέπει να κληθεί να πραγματοποιήσει μια συνάντηση ορισμένων ομάδων με τις οποίες είναι εξοικειωμένοι. Τους ανατίθεται να πάρουν μια απόφαση για κάποιο θέμα γενικού ενδιαφέροντος για ολόκληρη την ομάδα ή για τις εμπειρίες τους στο σπίτι.
2. Ο πρώτος ηγέτης λέγεται ότι ενεργεί ως μέρος ενός πολύ δικτατορικού προέδρου: να ζητά ιδέες, αλλά όχι να ακούει τους ανθρώπους, να σκουπίζει τις προτάσεις τους, να επιβάλλει τη δική του άποψη στην ομάδα, να τους πει ότι είναι όλα τα λάθη τους κ.λπ
3. Σε άλλα μέλη της ομάδας δίνονται οι ακόλουθοι ρόλοι:

Ρόλος Α – καλείται να υποστηρίξει ό, τι προτείνει ο πρόεδρος,
Ρόλος Β – προτείνει πολλές διαφορετικές δυνατότητες,
Ρόλος Γ – υποστηρίζει το B,
Ρόλος Δ – διακόπτει πάντα και αντιτίθεται στον πρόεδρο κ.λπ..

Οι παραπάνω οδηγίες μπορούν είτε να δοθούν προφορικά σε άτομα πριν κάνουν το παιχνίδι, είτε να γραφτούν σε χαρτιά για κάθε εθελοντή.
4. Οι καρέκλες πρέπει να είναι τοποθετημένες σε ανοιχτό κύκλο μπροστά από την ομάδα, έτσι ώστε όλοι να μπορούν να δουν και να ακούσουν καλά. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στους ηθοποιούς να μιλούν με σαφήνεια και να κάνουν ορατές όλες τις χειρονομίες τους.
5. Ο πρόεδρος ξεκινά το παιχνίδι και κάθε άτομο συμμετέχει στους ρόλους που του έχουν δοθεί.
6. Εν τω μεταξύ, το κοινό καλείται να κάνει σημειώσεις για τις ακόλουθες ερωτήσεις που έχει γράψει ο σύμβουλος νέων πριν από την παράσταση:


Τι κάνει ο αρχηγός στην ομάδα;


Πώς αντιδρά η ομάδα;


7. Όταν η κατάσταση έχει καταστεί σαφής στο κοινό, ο εργαζόμενος της Νεολαίας σταματά τη δράση και ζητά από τη δεύτερη ομάδα των πέντε ή έξι να έρθει στις καρέκλες.

ΦΑΣΗ 2:

8. Αυτή είναι μια διαφορετική επιτροπή σε διαφορετικό μέρος, αλλά το καθήκον τους είναι παρόμοιο. Στα περισσότερα μέλη δόθηκαν παρόμοιες οδηγίες σχετικά με τους ρόλους τους, αλλά αυτή τη φορά ζητήθηκε από τον πρόεδρο να είναι πολύ παθητικός.
Αυτός ο ηγέτης δείχνει λίγο ενδιαφέρον, δεν κάνει προτάσεις, δεν ανταποκρίνεται σε προτάσεις της ομάδας, δεν βοηθά στη λήψη αποφάσεων ή την επίλυση συγκρούσεων.
9. Ζητείται από το κοινό να κρατά σημειώσεις.
10. Και πάλι ο σύμβουλος νέων σταματά το παιχνίδι όταν η κατάσταση έχει γίνει σαφής.
11. Εάν η ομάδα είναι αρκετά μεγάλη, είναι καλύτερο να αφήσετε τους συμμετέχοντες να
συζητήσουν για αυτά τα ερωτήματα σε τρία για λίγα λεπτά πριν συγκεντρώσουν όλες τις απαντήσεις σε ολόκληρη την ομάδα.

ΦΑΣΗ 3:

12. Αφού συζητηθούν διεξοδικά τα λάθη και οι αντιδράσεις, ο εργαζόμενος της νεολαίας κάνει μια άλλη ερώτηση:


Τι κάνει ένας καλός διαμεσολαβητής σε μια ομάδα; (Προσπαθήστε να λάβετε συγκεκριμένες απαντήσεις – όχι μόνο γενικές δηλώσεις!.


ΦΑΣΗ 4:

13. Τέλος, το παιχνίδι μπορεί να αντιδράσει με κάποιον που εθελοντικά παίζει το ρόλο ενός δημοκρατικού προέδρου όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.
Ο εργαζόμενος για τη νεολαία μπορεί να θέλει να συνοψίσει όλα τα σημεία που έθεσε η ομάδα και επίσης να προσθέσει σημεία σχετικά με το ρόλο ενός εργαζομένου νεολαίας και ενός διαμεσολαβητή.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τι είδους δομές είναι απαραίτητες για να καταστήσουμε την ηγεσία μας δημοκρατική και ικανή;
Είναι ένας μόνο «πρόεδρος» ικανός να ενεργεί δημοκρατικά ή μήπως αυτή η δομή δεν προωθεί κάπως το δικτατορικό στυλ ηγεσίας;
Μπορούμε να σκεφτούμε άλλες δομές στην ομάδα μας ή τρόπους προσαρμογής των υφιστάμενων για να τις καταστήσουμε πιο δημοκρατικές;

ΠΑΡΑΛΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ:

Υπάρχουν δύο ακόμη στυλ ηγεσίας – παιχνίδι ρόλων για την εισαγωγή ηγεσίας σε μικρές ομάδες.

Διευθυντής ηγέτης :

1. Οργανώνει τα πάντα – όλες τις μικρές λεπτομέρειες. εστιάζει τόσο στα δευτερεύοντα όσο και στα μεγάλα καθήκοντα που εμπλέκονται.
2. Δίνει σε όλους μια δουλειά – μια δουλειά για όλους και όλους με μια δουλειά. ο αρχηγός αναθέτει καθήκοντα
3. Αξιολογεί συνεχώς. Αυτός / αυτή επιδιώκει συνεχώς να καθορίσει ότι όλοι γνωρίζουν τη δουλειά του και το κάνουν.
4. Αξιολογεί κάθε άτομο:
– εάν έχουν καλές ιδέες ή κάνουν καλή δουλειά, ο επικεφαλής επαινεί
– εάν το άτομο έχει την ιδέα ότι ο «ηγέτης» δεν του αρέσει, εάν το άτομο δεν κάνει μια πολύ καλή δουλειά, τότε ο ηγέτης επιπλήττει και / ή τιμωρεί το άτομο
5. Όλοι τον αναφέρουν · αναφέρει σε άλλον επόπτη, αλλά όσοι εργάζονται για τον διευθυντή δεν αναφέρουν σε κανέναν εκτός από τον διευθυντή. Το να ξεπεράσεις το κεφάλι του διευθυντή σε κάποιον υψηλότερο είναι πολύ κακό!
6. Γενική στάση: Οι άνθρωποι πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή: η ουσία είναι να κάνουμε τα πράγματα αποτελεσματικά και ο διευθυντής-υπεύθυνος είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματικότητα!
7. Εάν οι άνθρωποι δουλεύουν σωστά για τον διευθυντή, ο διευθυντής παίρνει έπαινο και συχνά προωθείται. Όσοι εργάζονται γι ‘αυτόν μπορεί να προαχθεί.
8. Οι άνθρωποι εκτιμούνται για τη δουλειά τους, όχι για το ότι είναι άνθρωποι.
9. Οι διευθυντές εκπαιδεύουν τους ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά τους αποτελεσματικά.

Εγωκεντρικός ηγέτης:

1. Πάντα θέλει την προσοχή του.
2. Πάντα λέω ότι αυτά είναι «Τα σχέδιά μου», η επιτυχία μου »,« Είστε η ομάδα μου »-ότ.
3. Πλήρως επικεντρωμένος στον εαυτό,
4. Χτίζει το δικό του βασίλειο και κανένα βασίλειο άλλου
5. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούνται για τη δική του απληστία και ικανοποίηση και ευχαρίστηση
6. Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει δύναμη εάν είναι απαραίτητο για να πάρει τον δρόμο του
7. Οι εγωκεντρικοί ηγέτες αναζητούν τρόπους για να μεγιστοποιήσουν τη δύναμή τους για να γίνουν δικτάτορες