Become a leader

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Αγρια επιβιωση

Μέγεθος ομάδας: από πέντε έως δώδεκα συμμετέχοντες. Πολλές υποομάδες μπορούν να κατευθύνονται ταυτόχρονα στο ίδιο δωμάτιο. (Τα συνεργιστικά αποτελέσματα είναι πιθανότερο να επιτευχθούν από μικρότερες υποομάδες, δηλαδή πέντε έως επτά συμμετέχοντες.)
Χρόνος: Περίπου μιάμιση ώρα
Aπαιτούμενα υλικά:

Ένα δωμάτιο αρκετά μεγάλο για να συναντηθεί ολόκληρη η ομάδα και να χωριστούν δωμάτια ή περιοχές όπου οι υποομάδες μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς να αποσπούν την προσοχή μεταξύ τους.

ΣΤΟΧΟΙ:

 • Να διδάξει στους μελλοντικούς ηγέτες την αποτελεσματικότητα της συμπεριφοράς που αναζητά συναίνεση σε ομάδες μέσω συγκριτικών εμπειριών τόσο με τη λήψη μεμονωμένων αποφάσεων όσο και με τη λήψη αποφάσεων σε ομάδες.
 • Να διερευνήσει την κατοχή ορισμένων σημαντικών για τα ηγετικά προσωπικά χαρακτηριστικά και το είδος της σκέψης που θέλουν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των άλλων, να ασκήσουν δύναμη και να έχουν εποικοδομητική επιρροή στα μέλη της ομάδας.
 • Να διερευνήσει την έννοια της συνέργειας σε σχέση με τα αποτελέσματα της λήψης αποφάσεων της ομάδας.

ΠΟΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ?

Κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας για την προσωπική ανάπτυξη των μελλοντικών ηγετών.
Before playing the game, it will be good if the trainer makes a short presentation of information about personal traits, values and type of thinking of the effective leaders.

ΒΗΜΑΤΑ

Βήμα 1: Ο εκπαιδευτής σύντομα εισάγει τη δραστηριότητα εξηγώντας τον σκοπό, το περίγραμμα και την προέλευσή του. Βήμα 2: Ο εκπαιδευτής διανέμει αντίγραφα του φύλλου εργασίας Wilderness Survival. Οι συμμετέχοντες συμπληρώνουν το φύλλο εργασίας
ξεχωριστά. (Περίπου δέκα λεπτά.)
Βήμα 3: Δημιουργούνται υποομάδες και διανέμονται σε όλους τους συμμετέχοντες αντίγραφα του ενημερωτικού δελτίου Wilderness Survival Group
Βήμα 4: Αφού οι συμμετέχοντες διαβάσουν το φύλλο συντήρησης σιωπηλά, ο εκπαιδευτής σύντομα συζητά το περιεχόμενό του.
Βήμα 5: Οι υποομάδες λειτουργούν ξεχωριστά στο έργο αναζήτησης συναίνεσης. (Περίπου τριάντα λεπτά.)


Εδώ έρχεται ένα σύντομο διάλειμμα του παιχνιδιού με ένα είδος διαφορετικής δραστηριότητας. Οι Συμμετέχοντες καλούνται να ταξινομήσουν ο ένας τον άλλο (ανεξάρτητα) όσον αφορά το ποσό της επιρροής, της εμπιστοσύνης ή της δύναμης που είχαν ο καθένας στα αποτελέσματα αναζήτησης συναίνεσης κατά τη διάρκεια της εργασίας της υποομάδας.
Στο τέλος, κάθε συμμετέχων θα αποκομίσει βαθμολογία για την ηγετική του συμπεριφορά βάσει των διαφορών μεταξύ της αυτο-κατάταξης και της γνώμης των συναδέλφων του / της.
Ο εκπαιδευτής λέει: Θα κάνουμε μια άσκηση που απαιτεί θάρρος και ειλικρίνεια. Είμαι σίγουρος ότι εσείς, ως μελλοντικοί ηγέτες, θα είστε δίκαιοι. Η άσκηση έχει σχεδιαστεί ως μυστική ψηφοφορία, πράγμα που σημαίνει ότι οι αποφάσεις σας θα παραμείνουν ανώνυμες.
Ο καθένας από εσάς θα λάβει 3 κάρτες που μοιάζουν με αυτό:

Α – για εμπιστοσύνη
Δ – για εξάσκηση δύναμης
Ε – Εποικοδομητική επιρροή στην ομάδα
Η εργασία σας είναι η ακόλουθη: Σε μια κάρτα Α, γράψτε το όνομα του ατόμου στην ομάδα που εμπιστεύεστε περισσότερο κατά την ομαδική εργασία. Στην κάρτα Δ γράψτε το όνομα Α Δ Ε του ατόμου που χρησιμοποίησε περισσότερη δύναμη και δύναμη για να επιβάλει τη γνώμη
του. Γράψτε το όνομα του ατόμου που έλαβε τις πιο εποικοδομητικές αποφάσεις κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην κάρτα Ε.
Είναι σημαντικό να μην παραδώσετε κενές κάρτες! Και επίσης, να μην συζητήσουμε τη γνώμη σας με τους άλλους συμμετέχοντες.
Τώρα συγκεντρώστε και εκχωρήστε τις κάρτες. Και για άλλη μια φορά – η άσκηση είναι εντελώς ανώνυμη. Το όνομά σας δεν εμφανίζεται στις κάρτες. Γράψτε τα ονόματα των ατόμων που επιλέγετε, με κεφαλαία γράμματα ή με το αριστερό σας χέρι, ώστε να μην αναγνωρίζονται. Στη συνέχεια, βάλτε τις κάρτες σας στο κουτί. Θα επεξεργαστώ τα αποτελέσματα και μετά θα καταστρέψω τα φύλλα. Δεν ήταν δυνατή η αναγνώριση της επιλογής σας.
Μόλις όλοι ολοκληρώσουν την εργασία και παραδώσουν τις κάρτες τους, ο εκπαιδευτής (π.χ. κατά τη διάρκεια του διαλείμματος) συνοψίζει τα αποτελέσματα. Τους γράφει στο flipchart – σημειώνοντας στο όνομα κάθε μέλους της ομάδας το αποτέλεσμα που έλαβε για
καθένα από τα τρία χαρακτηριστικά συμπεριφοράς.
Στο τέλος του παιχνιδιού, ο εκπαιδευτής παίρνει το χρόνο να μοιραστεί και να συζητήσει την ικανοποίηση των συμμετεχόντων με τα αποτελέσματα.


Βήμα 6: Όταν όλες οι υποομάδες έχουν ολοκληρώσει την εργασία, συγκεντρώνεται ολόκληρη η ομάδα, με τα μέλη κάθε υποομάδας να κάθονται μαζί.
Βήμα 7: Τα στατιστικά στοιχεία για όλες τις υποομάδες δημοσιεύονται σε ένα γράφημα όπως το παρακάτω:

Αποτελεσμάτα Υποομάδα 1 Υποομάδα 2 Υποομάδα 3
Εύρος ατομικών βαθμολογιών
Μέσος όρος των ατομικών βαθμολογιών
Βαθμολογία για συναίνεση ομάδας

Βήμα 8: Οι υποομάδες συζητούν τη διαδικασία και τα αποτελέσματα της αναζήτησης συναίνεσης. Το επίκεντρο πρέπει να είναι οι ηγετικές συμπεριφορές που βοηθούν ή εμποδίζουν την παραγωγικότητα.
Βήμα 9: Κάθε συμμετέχων λαμβάνει ένα αντίγραφο του Wilderness Survival Answer and Rationale Sheet. Ο εκπαιδευτής ανακοινώνει (και δημοσιεύει) τις «σωστές» απαντήσεις και κάθε συμμετέχων βαθμολογεί το δικό του φύλλο εργασίας. Ένας εθελοντής σε κάθε υποομάδα βαθμολογεί τη λύση της υποομάδας και υπολογίζει τον μέσο όρο για τις επιμέρους βαθμολογίες εντός της υποομάδας.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο εκπαιδευτής οδηγεί μια ομαδική συζήτηση της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων.
Αυτός ή αυτή μπορεί να περιλαμβάνει συζητήσεις για ηγεσία, συμβιβασμό, στρατηγικές λήψης αποφάσεων, ψυχολογικό κλίμα, ρόλους και εφαρμογές των τεχνικών που έχουν μάθει. Ερωτήσεις συζήτησης όπως τα ακόλουθα μπορεί να προταθούν από τον εκπαιδευτή:

 • Ποια ήταν τα επιδραστικά μέλη και πώς επηρεάστηκαν;
 • Ποιες συμπεριφορές βοήθησαν ή εμπόδισαν τη διαδικασία αναζήτησης συναίνεσης;
 • Ποια πρότυπα λήψης αποφάσεων συνέβησαν;
 • Ποιες είναι οι επιπτώσεις της επιδίωξης συναίνεσης και των συνεργιστικών αποτελεσμάτων για τον επιτυχημένο ρόλο ηγέτη;
 • Ποιες συνέπειες μπορεί να έχει μια τέτοια διαδικασία στις στάσεις της ομάδας;

ΠΑΡΑΛΑΞΕΙΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ:

 • Οι παρατηρητές της διαδικασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δώσουν σχόλια σχετικά με την υποομάδα ή την ατομική συμπεριφορά.
 • Η διαδικασία της ομαδικής συζήτησης μπορεί να καταγραφεί βίντεο και μετά να σχολιαστεί από τους συμμετέχοντες. Ακολουθούν ορισμένες ερωτήσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον εκπαιδευτή για να ηγηθεί της ομαδικής συζήτησης:
  • Πώς ρέει η συζήτηση;
  • Τι ήταν θετικό;
  • Τι ήταν αρνητικό;
  • Τι χρειαζόταν για το τελικό αποτέλεσμα;
  • Πού βλέπετε ευκαιρίες για βελτίωση της εργασίας της ομάδας;
 • Οι υποομάδες μπορούν να ενθαρρυνθούν να πειραματιστούν με εναλλακτικές λύσεις έναντι των επίσημων διαδικασιών ψηφοφορίας: να τοποθετηθούν στη σειρά με τον τρόπο που ταξινόμησαν ένα δεδομένο στοιχείο ως άτομα, βαθμολογώντας τη συμφωνία τους με κάθε στοιχείο, κατανέμοντας πόντους μεταξύ εναλλακτικών, κ.λπ.
 • Ο σχεδιασμός ομάδας σε ομάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αύξηση της συμμετοχής για αναζήτηση συναίνεσης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο γύροι, με δύο διαφορετικές εργασίες κατάταξης.
 • Ο εκπαιδευτής μπορεί να πειραματιστεί με διάφορα μεγέθη υποομάδων. Τα άτομα μπορούν να εκχωρηθούν τυχαία σε υποομάδες και να δοθεί χρονικό όριο για τη φάση αναζήτησης συναίνεσης. Μπορούν να κληθούν να αξιολογήσουν την ικανοποίησή τους με τα αποτελέσματα πριν ξεκινήσει το στάδιο της βαθμολογίας. Οι μέσες βαθμολογίες ικανοποίησης μπορούν να συγκριθούν μεταξύ των υποομάδων και μπορούν να συζητηθούν σε σχέση με άλλα στατιστικά αποτελέσματα.
 • Ως εργασία μεταξύ ομάδων, η ίδια φόρμα κατάταξης μπορεί να συμπληρωθεί από δύο υποομάδες. Στη συνέχεια, κάθε υποομάδα μπορεί να ενημερωθεί για να προβλέψει την κατάταξη της άλλης υποομάδας. Τα δύο μπορούν να συγκεντρωθούν για να δημοσιεύσουν την πραγματική τους κατάταξη και σύνολα προβλέψεων. Αυτή η δραστηριότητα δίνει σε κάθε υποομάδα «εικόνα καθρέφτη» της και μπορεί να οδηγήσει σε πιο αποτελεσματική επικοινωνία.
 • Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαδοχικές ασκήσεις συναίνεσης, έτσι ώστε οι υποομάδες να βασίζονται σε ό, τι έχει μάθει στην πρώτη φάση. Νέες υποομάδες μπορούν να σχηματιστούν για τον δεύτερο γύρο. Η μία εργασία μπορεί να έχει «σωστές» απαντήσεις και η άλλη μπορεί όχι. Η υποομάδα μπορεί να δημιουργήσει το δικό της όργανο για τη δεύτερη φάση.