Become a leader

МАТЕРИАЛИ ЗА ОБУЧИТЕЛИ

Увереността е ключът

Големина на групата: от 10 до 20 участници – Играта може да се играе по двойки или по тройки.
Време: Необходимото време за играта е около 30 минути (в зависимост от големината на групата)
5 минути за въвеждане и сформиране на групите
5 минути за разиграване на съответната ситуация, с кратка дискусия
5 минути за дискусия в малките групи
5 минути за дискусия в голямата група
Необходими материали: Хартия, маркери/химикали, флипчарт (опционално), предварително подготвени сценарии.

ЦЕЛИ: Целта на играта е участниците да видят и да чуят различни стилове на комуникация, и чрез участието си в играта да придобият по-голяма увереност в себе си (докато се забавляват).

 1. Участниците да упражнят своите комуникативни умения и уменията си за водене на преговори.
 2. Да се изслушват един друг, за да развият умението си да отговарят поуверено.
 3. Да наблюдават у другите и да упражняват своя позитивен език на тялото.

КОГА Е ПОДХОДЯЩО ДА СЕ ИГРАЕ?
Играта е подходяща да се използва преди представяне на Тема 5 „Увереност“ от Модул 6 „Как да стана най-добрият?“ на GirlsLead обучителната програма. След приключване на това упражнение, участниците ще са започнали да мислят върху използването на различни техники, които да им помогнат да бъдат по-уверени в себе си.

СТЪПКИ
Участниците сядат един срещу друг – сформирайки малки групи от по двама или трима души.
Всяка група получава сценарий – предварително подготвено описание на ситуация, която трябва да бъде пресъздадена.
Първата двойка разиграва сценария и след това участниците си дават помежду си обратна връзка. Ако групата е от 3ма – двама от участниците разиграват ролевата игра, а третият получава ролята на наблюдател и накрая дава своята обратна връзка на съотборниците си.
Всеки участник в ролевата игра получава определена роля и трябва да реагира и да отговаря както би го направил неговият герой. Например, сценарият може да включва роля на човек, който си купува нова кола и роля на търговец на коли.
По сценарий, търговецът се опитва да продаде колата, наблягайки на високата скорост, която тя развива и уникалните ѝ характеристики, докато купувачът държи повече на цвета и се интересува най-вече от цената.
Преди да започне разиграването на сценката, треньорът обръща внимание на участниците за нещата, които трябва да упражняват и да наблюдават, като например: език на тялото, умения за изслушване, умения за водене на преговори, умението да си асертивен, но не и агресивен.
След като са изиграли своя герой, участниците си разменят местата, например търговецът заема ролята на купувача.

Ето няколко примера за възможни сценарии:

 • Мениджър и служител, които дискутират увеличаване на заплатата или повишение на позицията на служителя.
 • Търговец на нови коли и негов клиент – купувач.
 • Двама приятели, които се опитват да изберат, кой филм да гледат.
 • Двама колеги, дискутиращи закупуването на нови компютри.

В началото на играта участниците могат да си намислят други различни сценарии,
които са по-близки до тяхната ситуация.

ДЕБРИФИНГ
След като всеки от малката група изиграе ролята на всеки герой от сценария, участниците провеждат 5-минутна дискусия в малката група и си дават обратна връзка помежду си относно начина на изиграване на ролята. След това всички се събират заедно в голямата група.
Треньорът може да използва следните въпроси за обща дискусия:

 • Как се чувствахте да водите преговори в стил, различен от вашия личен?
 • Какви бяха трудностите, които изпитахте докато изпълнявахте
  съответната роля?
 • Ролята на кой от героите предпочитате да играете?
 • Какво бихте могли да направите, за да подобрите комуникативните си умения?
 • Беше ли ви възможно да различавате дадени емоции, наблюдавайки езика на тялото на човека срещу вас?
 • Какво научихте от това упражнение?

ВАРИАЦИИ НА ИГРАТА:
Играта е най-добре да се разиграва между двама участници, но може да се включи и трети, който да е наблюдател и да дава обратна връзка.
Важно за постигане на целите на играта е, участниците да се чувстват удобно в ситуациите, които разиграват и да са информирани за целите на играта преди нейното начало.
Ако има възможност, добре е участниците да имат малко време след края на играта за саморефлексия относно това, което са научили по време на нея, както и възможност да задават въпроси.