Study videos

За да постигаш в бизнеса това, което желаеш, се налага да си пасивен, асертивен и не агресивен. За много хора това ще е некомфортно, но в бизнеса може да бъде изключително важно.

  • Агресивно поведение

  • Пасивно поведение

  • Асертивно поведение