Leading modules

PLATFORMA DE ÎNVĂȚARE

Modulul 5 – Pot rezolva probleme?

Unitatea 2: Cum să analizezi o problemă?
Ce este o problemă?

Una dintre cele mai comune definiții ale unei probleme este aceea că se aplică unei întrebări sau dificultăți care solicită o soluție sau provoacă o îngrijorare. Cuvântul este în mod normal perceput ca o provocare sau o situație dificilă, dar poate fi înlocuit cu termeni mai pozitivi, cum ar fi aspirația, obiectivul sau oportunitatea. Deoarece o problemă nu este o stare de a fi sau un lucru în sine. În schimb, o problemă este actul de a pune în discuție o întrebare despre o situație. Procesul de examinare are ca rezultat o înțelegere a stărilor actuale și dorite ale acestei situații.

Toate problemele au două caracteristici comune: obiectivele și barierele.

Obiective, deoarece problemele implică atingerea unui scop sau a unei stări dorite, care poate include, de asemenea, dorința de a evita o anumită situație sau eveniment. Dacă nu ar exista bariere în calea realizării obiectivului, nu ar exista nici o problemă. Rezolvarea problemelor presupune depășirea barierelor sau obstacolelor care împiedică atingerea obiectivelor.

Dacă îți este foame, atunci obiectivul tău este să mănânci ceva. O barieră în acest sens poate fi faptul că nu aveți alimente disponibile. Deci, faceți o excursie la supermarket și cumpărați ceva de mâncare, îndepărtând bariera și rezolvând astfel problema.

Dacă sunteți șeful unei organizații, atunci obiectivul principal poate fi maximizarea profiturilor, iar acest obiectiv principal poate fi necesar să fie împărțit în numeroase sub-obiective pentru a îndeplini scopul final de creștere a profiturilor. Pot exista multe bariere care împiedică atingerea obiectivului. Managerul trebuie să încerce să recunoască aceste bariere și să le elimine sau să găsească alte modalități de a atinge obiectivele organizației.

Privind o problemă din perspectiva obiectivelor și a barierelor vă pot ajuta, de asemenea, să împărțiți problemele mai mari în sub-probleme mai ușor de gestionat.

De exemplu, în această problemă:

„Mi s-a oferit un loc de muncă pe care mi-l doresc, dar nu am mijlocul transport necesar pentru a ajunge acolo și nu am destui bani pentru a cumpăra o mașină.”

OBIECTIV BARIERĂ(E)
Acceptarea locului de muncă Nu este mijloc de transport
Nu sunt bani
Back