Leading modules

PLATFORMA DE ÎNVĂȚARE

Modulul 4 „Cum mă fac auzit?” – Comunicare

Unitatea 1: Înțelege-te pe tine însuți pentru o mai bună comunicare
Analiza situației personale

Pentru a dobândi și dezvolta abilități de comunicare, este necesar să prezentăm cât mai clar și concis situația personală de la care pornește vorbitorul. Cunoașterea punctului de plecare ajută la identificarea aspectelor prioritare care trebuie abordate.

Punctul de plecare sau scenariul inițial personal este condiționat de:

  • Caracteristicile persoanelor care încearcă să-și îmbunătățească abilitățile de comunicare. De exemplu, faptul de a fi mai mult sau mai puțin extrovertit sau de a avea mai multe sau mai puține abilități în managementul limbajului sunt aspecte personale de luat în considerare.
  • Contextul în care persoana se dezvoltă determină tipul de interrelații din experiențele sociale și comunicative.
  • Obiectivele personale determină itinerarul dezvoltării comunicării. În funcție de ceea ce doriți să obțineți, va fi inițiată o acțiune una sau alta.
  • Gradul de motivație al persoanei conduce și condiționează cantitatea de energie pentru învățare.

Punctul de plecare integrează trei blocuri majore:

  • Cunoștințe; Acest bloc integrează experiențele anterioare și cunoștințele teoretice dobândite.
  • Abilități; abilități în gestionării practice a tot ceea ce a învățat teoretic.
  • Emoții; gestionarea corespunzătoare a emoțiilor proprii și ale celorlalți.
  • Așteptări; Obiective stabilite.

Pentru a face o aproximare sau o schiță a situației actuale, se recomandă exercițiul următor.

Apreciați următorii item de la 1 la 10, unde 1 reprezintă nivelul cel mai scăzut, iar 10 nivelul cel mai ridicat.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.- Nivelul meu de încredere în sine în calitatea mea de comunicator.
2.- Teamă de discuții în fața publicului.
3.- Nivelul meu de cunoștințe din subiectele pe care le expun.
4.- Abilitatea mea de a genera credibilitate.
5.- Petrec destul timp pentru pregătirea expunerilor.
6.- Limbajul meu verbal: vocabularul.
7.- Comunicarea mea non-verbală: ton, mișcare, gesturi, imagine.
8.- Ascultarea mea activă.
9.- Comunicarea mea sertivă.
10.- Nota mea medie în calitate de comunicator

După completarea chestionarului initial, vă recomandăm să reflectați la:
a) Concluziile personale obținute după evaluare.
b) Punctele prioritare de lucrat pentru a fi îmbunătățite abilitățile de comunicare

În cazul în care nu cunoașteți niciun concept teoretic despre care vorbește chestionarul, este indicat să se investigheze sensul termenului. Pe parcursul formării, se va lucra la unul dintre elementele propuse. Notarea numerăcă a fiecărui item ajută la identificarea și precizarea aspectelor comunicative relevante asupra cărora trebuie să se lucreze cu prioritate.

Back