Leading modules

I. Pe baza celor citite și ascultate despre conducerea transformațională, decide dacă următoarele afirmații sunt ADEVĂRATE sau FALSE.

a. Pentru un lider transformațional este foarte important să rămână etic incoruptibil.


b. Liderii transformaționali nu arată comportament de auto-sacrificiu.


c. Liderii transformaționali trebuie să fie exemple de urmat (role model) puternice, ceea ce implică o muncă grea și pune accentul pe misiunea comună.


d. Liderii transformaționali nu oferă sprijin emoțional grupurilor lor, ci mai degrabă acționează serios și foarte sever.


e. Liderii transformaționali susțin membrii echipei lor să gândească în afara tiparelor.


f. Liderii transformaționali permit membrilor echipei să facă greșeli și îi susțin în asumarea unor riscuri calculate.


g. Liderilor transformaționali nu le pasă și nu ascultă de nevoile membrilor echipei.


h. Liderii transformaționali oferă instruire individualizată și ajutor membrilor echipei lor.