Leading modules

PLATFORMA DE ÎNVĂȚARE

Modulul 1 – Cine sunt eu? (Dezvoltare personală)

Unitatea 2. Cum să investighez Personalitatea mea?
Sub-unitatea 3: Analiza bio-structurală

STRUCTOGRAM vă oferă un rezultat vizual al analizei bio-structurale, care arată structura de bază determinată genetic a unei personalități.

Acesta nu este un simplu test de personalitate. STRUCTOGRAM vă oferă module de instruire fezabile, orientate spre obiective, concepute pentru a vă crește propria conștientizare de sine, precum și conștientizarea naturii umane de bază a celor din jurul vostru. Instrumentul nu doar vă învață cum să obțineți aceste cunoștințe, ci și cum să le aplicați.

Trăsăturile esențiale ale personalității umane depind de modul în care funcționează creierul fiecărui individ.

Cunoscutul cercetător american al creierului Paul D. MacLean a arătat că creierul uman este format din trei zone, fiecare îndeplinind funcții diferite (structura funcțională a creierului). Aceste trei creiere trebuie să funcționeze și să comunice împreună ca un „creier triunitar”. Cu toate acestea, fiecare creier își păstrează totuși propriile reguli specifice rolului. Comportamentul uman apare din interacțiunea celor trei: trunchiul cerebral intuitiv-instinctiv, sistemul limbic emoțional-impulsiv și neocortexul rațional-rece.

Back