Leading modules

Модул 5 – Мога ли да разрешавам проблеми? – Креативно разрешаване на проблеми

Тема 4 – Как да развиваме уменията си за решаване на проблеми?
Упражнения

Казус + въпроси

Джули Абади, на 33 години, е социален педагог и управител на земеделска ферма. Тя произхожда от семейство на няколко поколения фермери, живеещи в Баската автономна област в Испания. Идеята за стартиране на проект за съживяване на семейната ферма в Хаспарен се заражда в главата на Джули преди няколко години. Тя създава асоциация, наречена “La Ferme d’Uhaldia” – кръстена на старата семейна фермерска къща. Целта на асоциацията е да предлага професионална социална подкрепа на хора, които са в неравностойно положение и откъснати от пазара на труда, занимавайки се с органично градинарство и продавайки продукцията си.

Джули се изправя пред две основни предизвикателства: В Баската автономна област 80% от плодовете и зеленчуците са внос от други страни. Въпреки своята ярко изразена специфика и добре структурирано и динамично развиващо се земеделие, в региона има недостиг на плодове и зеленчуци, а местните градинари не успяват да отговорят на нуждите на пазара. На Джули също така ѝ прави впечатление, че организациите, които подпомагат хора в неравностойно положение на пазара на труда, са разположени най-вече по крайбрежието, а във вътрешността на региона почти липсват такива, както и в село Хаспарен. Потенциалът на нейната проектна идея бил в това, че може да използва земеделските земи на семейството си, които от известно време били оставени необработвани.

В началото Джули е търсила информация и съвети, ориентирала се е в обстановката. Срещала се е с много хора, които понякога ѝ давали противоположни съвети. Повечето от професионалистите, с които е разговаряла, са я окуражавали, но пък други са ѝ казвали, че това, което иска да създаде, няма да проработи и че е по-добре да помисли за някакъв друг бизнес проект. В този момент Джули започнала да осъзнава, че идеята ѝ е или твърде необичайна за нейния регион, или че е наистина неосъществима.

Анализирайки ситуацията, тя решила да разшири кръга на компетентните лица, към които да се допита, за да намери конкретни отговори на своите въпроси, в това число административни, финансови и правни въпроси. Тя решила да се допитва за съвети само от професионалисти, които имат опит в подобен тип проекти. Освен това потърсила в интернет примери за подобни проекти в съседни региони във Франция, за да почерпи опит и от тях. Свързала се с хората, посетила ги на място и обменила с тях информация за предприетите от тях дейности, за трудностите, с които те са се сблъсквали в своята работа, за особеностите, които трябвало да се вземат предвид, …

Този подход ѝ помогнал да вземе правилните решения. Тя основала асоциация и решила да създаде нейна структура под формата на работилница за трудова интеграция, която да работи 26 часа на седмица, включително с часовете за подкрепа. В работилницата се е подпомагала трудовата интеграция на хората чрез осъществяване на различни икономически дейности – структура, съществуваща във Франция. Там работел ръководен комитет, съставен от държавни партньори и други финансиращи организации (на регионално ниво, центрове за заетост, агенции, подпомагащи социалното предприемачество и др.). Мрежата Cocagne (асоциация на ферми за биологично земеделие, работещи с цел социална интеграция на хора в неравностойно положение) помогнала много на Джули да се справи с въпроса със собствеността на земята – тъй като Джули била собственик на земеделската земя и като такава трябвало да сключи земеделски договор, за да може нейното сдружение да наеме земята. Сега Джули е в процес на получаване на необходимата правна акредитация. Междувременно тя организирала успешна кампания за набиране на средства и търсила финансиране от частни фондации – дейност, която била ново предизвикателство за нея.

Джули не се отклонила от първоначалния си проект, въпреки че се е сблъскала с много предизвикателства и има още много други за разрешаване. Тя си е набелязала стъпки за извървяване, със конкретни срокове в календара, които като червена нишка следва, спазвайки административните изисквания.

След като прочетохте казуса на Джули,

  • Моля отговорете на следните въпроси:
    • Какви предизвикателства и нужди е идентифицирала Джули при разработването на своята идея?
    • С какви предизвикателства се е сблъскала, когато е започнала да изследва потенциала и осъществимостта на своята идея?
    • Опишете, защо можем да твърдим, че Джули решава проблемите си проактивно?
  • Използвайте инструмента PPCO, за да анализирате идеята на Джули.
Back