Leading modules

Модул 5 – Мога ли да разрешавам проблеми? – Креативно разрешаване на проблеми

Тема 3 – Как да идентифицираме възможните решения?
Упражнения

След като изгледате видеото за силата на PPCO (или PPC както е наричан във видеото), направете собствен PPCO анализ на ваш проект или бизнес идея

https://www.youtube.com/watch?time_continue=475&v=EoI4-joWsng&feature=emb_title

Pluses – Плюсове

Какво е положителното в идеята?
Защо да реализирам тази идея?

Potentials – Потенциал

Какви възможности се разкриват, ако идеята се реализира в бъдеще?
Какви са допълнителните, супер плюсовете?

Concerns – Притеснения

Какво би могло да попречи за осъществяването на идеята?

Overcomes – Начини за преодоляване

Как мога да преодолея притесненията?

Back