Leading modules

Модул 5 – Мога ли да разрешавам проблеми? – Креативно разрешаване на проблеми

Тема 3 – Как да идентифицираме възможните решения?
Допълнителни материали

https://www.youtube.com/watch?v=YXZamW4-Ysk видео за мозъчната атака като метод за създаване на иновации.

https://www.youtube.com/watch?v=09_JdhFA2W0 във видеото се разяснява какво да избягваме, когато провеждаме мозъчна атака

https://www.youtube.com/watch?v=JXXHqM6RzZQ SWOT анализ – Какво е SWOT? Определение, примери и как да правим SWOT анализ

https://www.youtube.com/watch?v=-j-_Y7D35H4 Идентифициране на ключовия проблем чрез техниката Дървото на решенията

ЛИТЕРАТУРА

http://www.clarityandaction.com/creative-problem-solving-part-4-mind-mapping/

https://mindmappingsoftwareblog.com/problem-solving-mind-map-template/

https://www.skillsyouneed.com/ips/problem-solving3.html

https://workshopbank.com/creative-problem-solving

https://www.swotanalysis.com/pros-cons-analysis-how-to-guide

http://amsdecisiontreeanalysis.weebly.com/how-to-solve-problems.html

Kevin Byron, Креативно разрешаване на проблеми, Март 2006

Back