Leading modules

Модул 5 – Мога ли да разрешавам проблеми? – Креативно разрешаване на проблеми

Тема 2 – Как да анализираме даден проблем?
Упражнения

КАКЪВ ТИП „РАЗРЕШИТЕЛ“ НА ПРОБЛЕМИ СИ ТИ?

Въпросникът е създаден с цел да придобиете по-ясна представа за профила си за разрешаване на проблеми в професионална среда. Дали сте вдъхновител, реалист, активист или любопитен?

Последвайте този линк, за да попълните въпросника: https://fr.surveymonkey.com/r/MLDJWBF

Back