Leading modules

Модул 5 – Мога ли да разрешавам проблеми? – Креативно разрешаване на проблеми

Умението за разрешаване на проблеми е важно за нас, защото ние ежедневно, в различни житейски ситуации, се сблъскваме с проблеми. Някои проблеми са лесни за решаване, други са по-сложни и изискват повече време и усилия. Не съществува един единствен правилен начин за разрешаване на проблеми – различни хора разрешават по различен начин проблеми. За един млад предприемач обаче, това умение може да бъде решаващо, за да успява да придвижва напред своите проекти. Идентифицирането на даден проблем и намирането на иновативни решения за него много често дори е началото на една бизнес идея.

Ето защо, подобряването на уменията ви за разрешаване на проблеми не само ще ви помогне да намирате правилните решения на проблемите в личния си живот, но и ще ви открие добри възможности в професионалната кариера. Едно от изискванията към служителите във всички видове организации и компании е, те да притежават умения за разрешаване на проблеми. По време на интервютата за работа работодателите задават различни въпроси, целящи да проверят доколко бъдещите им служители могат безпроблемно и самостоятелно да идентифицират и решават проблеми.

Можете да подобрите уменията си за разрешаване на проблеми също както всяко друго умение – трябва само да научите повече за стратегиите за разрешаване на проблеми и да упражнявате това, което сте научили. Разрешаването на проблеми е процес, при който се идентифицира проблема, разработват се възможни решения и се избира най-подходящото решение.

Целта на този модул е да даде общ поглед върху стратегиите за креативно разрешаване на проблеми. В него ще откриете различни инструменти, които да ви помогнат да развиете уменията си за критично и креативно мислене, да анализирате съществуващи проблеми и възможни решения. Ще научите, как решаването на проблеми може да се използва за намиране на креативни решения, как проблемите могат да се превърнат във възможности, и как положителното отношение към проблемите влияе върху процеса на тяхното решаване.

И така, нека да започваме! 🙂

Back