Leading modules

Опитайте се да се сетите за добри модели за подражание на жени от вашето обкръжение.

  1. Защо се сетихте точно за тази жена?
  2. Какво я прави ваш модел за подражание?
  3. Какви качества откривате в нея, които ви вдъхновяват?