Leading modules

Оценка на нашата вътрешна увереност – Доколко уверени сте в себе си?

Прочетете твърденията по-долу и отговорете с някой от посочените възможности – 1, 2, 3, 4 или 5. Не се замисляйте прекалено дълго – отговаряйте бързо и честно.

1 = Обикновено
2 = Често
3 = Понякога
4 = От време на време
5 = Рядко

1. Преди да взема решение, питам другите какво мислят.

2. След като взема решение, се чудя дали е правилното.

3. Когато решавам дали да направя нещо, повече мисля как то ще повлияе на другите, отколкото на мен.

4. Чувствам се притеснен и стресиран когато мисля, че мога да разочаровам някого.

5. За мен е предизвикателство да кажа „не“, когато някой ме помоли да направя нещо.

6. Когато се наложи да говоря за себе си, не знам какво да кажа.

7. Сам се справям с изпълнението на задачите и не моля за помощ.

8. Трудно ми е да включа себе си и грижата за себе си в моя „списък със задачи“.

9. Когато не изпълня всичките си задачи за деня, се чувствам зле и ми е притеснено.

10. Чувствам колебание и вътрешна съпротива, когато трябва да изпробвам нови неща.

Вие сте много грижовни и сърдечни. Често се съмнявате в себе си и поставяте другите на първо място. Смятате, че идеите на другите са по-добри от вашите. Това не е вярно. Не забравяйте, че имате свои мисли и възгледи, че и вие сте ценни!
Вие сте уверени в себе си и знаете, кои са силните ви страни. Това да имаш ясна представа за нещата, винаги е първата стъпка. Имате желание да се развивате, но често поставяте нуждите на другите пред вашите собствени. Понякога прекалено дълбоко се замисляте за нещата.
Вие сте на прав път по отношение на повишаване на вашата вътрешна увереност. Обърнете внимание на изказванията, които сте оценили по-ниско и фокусирайте работата си върху тях. Малко допълнителна подкрепа в тази област ще ви помогне да заблестите наистина.
Вие сте наясно със себе си и знаете какво е важно за вас, и не се страхувате да го търсите. Поздравления и продължавайте в същия дух.

(Оценяването е според Sandy Goodwin – Коуч в областта на повишаване на вътрешната самооценка и увереност http://innerconfidencecoach.com)