Leading modules

Модул 6 – Как да стана най-добрият – Междуличностни умения

Тема 5: Увереност
Ролеви модели

Не е тайна, че жените в исторически план са се сблъсквали с по-големи трудности от мъжете, когато става въпрос за пълноправното им участие в икономиката. Тези различия между мъжете и жените се изразяват под формата на разлики в заплащането, във възможностите за кариерно развитие и небалансирано представителство при вземането на решения.

Разминаванията между половете в света на бизнеса са широко познати. Жените внасят различни перспективи и подходи в бизнеса, които водят до по-приобщаващо работно място и често по-добро представяне за компанията.

Изключително важно е жени да заемат ръководни позиции. Жените-лидери на влиятелни позиции служат като модели на подражание. Това от една страна е от решаващо значение за кариерното израстване на жените, от друга страна може да генерира по-широко социално въздействие върху равенството на заплащането, променяйки политиките на работното място по начини, които са от полза за всички служители.

10-reasons-why-women-are-better-enterprenuers-than-man

Жените имат нужда от ролеви модели!!

Единственият начин за справяне и преодоляване на бариерите, породени от различията между половете, е да има повече жени на ръководни позиции.
Осигурявайки подкрепа и модели за подражание, жените изключително много се нуждаят от напредък в кариерата.

Back