Leading modules

Пасивна, агресивна и асертивна комуникация.

Срещу всяко твърдение поставете съответстващото му качество:

Твърдение Качество
Говорите властно и на висок тонПозволявате на другите да вземат предимствоЛипса на увереностЯсно изразявате нуждите и желанията сиКритикувате, унижавате и се държите доминантно с другитеПлах зрителен контакт; Гледате надолу или настрани.Отстоявате правата сиГоворите спокойно/тихоДобър зрителен контактЛесно се дразнитеЧесто прекъсвате другите докато говорят; Не ги изслушватеПоставяте нуждите на другите преди вашитеДържите се неуважително спрямо другитеГотови сте да направите компромисНе сте готови да правите компромисиНе изразявате нуждите и желанията сиСлушате без да прекъсватеГоворите уверено; Езикът на тялото ви издава увереностПо-надолу е описана ситуация, към която са посочени три възможни начини на реакция в зависимост какъв начин на общуване използвате – пасивен, агресивен или асертивен. Прочетете внимателно първия пример, а след това довършете и останалите сценарии.

Read it carefully and then complete the scenarios below.