Leading modules

Тест – До каква степен сте асертивени?

Прочетете въпросите по-долу и изберете между отговор а), б) или в). След като отговорите на всички въпроси, прочетете тълкуването на резултатите в края на теста. Успех!

1. Вие сте в McDonalds и си поръчвате пилешки бургер без майонеза. Продавачът обаче, въпреки това, ви приготвя бургер с майонеза. Вие:2. Гледате много интересно телевизионно предаване, когато майка ви идва и ви моли за услуга. Вие:3. Стоите на опашка в магазина и чакате да ви дойде реда и да ви обслужат. По някое време пред вас застава човек и ви прережда. Вие:4. В киното сте и преди да влезете в салона си поръчвате малка напитка (1,50 лв.). Продавачката по погрешка ви дава голяма и ви иска 4,00 лв. Вие:5. След като излизате от магазина забелязвате, че има малки разминавания в продуктите, които сте поръчали и тези, които служителят от магазина ви е сложил. Вие:6. Ваш приятел се отбива за малко у вас, уж само да ви поздрави, но се отплесва и се застоява по-дълго, а вие имате важна работа за довършване. Вие:7. Участвате в групова дискусия в рамките на проект, по който работите в училище. В дискусията участва и вашия учител. Приятелят ви ви задава въпрос относно работата, но вие не знаете как да му отговорите. Вие:8. Подозирате, че даден човек е негативно настроен срещу вас, но не знаете каква е причината за това. Вие:9. Каните добър приятел у дома си на парти, но той не идва и дори не ви се обажда, за да ви предупреди, че няма възможност да присъства или за да ви се извини. Вие:10. Занасяте лаптопа си на сервиз. От там първоначално ви дават една цена за ремонта. Когато отивате да си вземете компютъра обаче разбирате, че трябва да заплатите по-висока сума за някаква допълнително извършена работа. Вие:Резултати

Като цяло, има 3 стила на междуличностно поведение. Това са а) Пасивен, б) Агресивен и в) Асертивен.

Отговорите от точка а) в теста съответстват на пасивния стил. Следователно, колкото повече пъти сте избрали отговор а), толкова в по-голяма степен пасивното поведение е характерно за вас. 6 или повече отговора а) предполагат, че вероятно сте в доста по-голяма степен пасивен в отношенията си с другите.

Отговорите от точка б) в теста съответстват на агресивния стил. Следователно, колкото повече пъти сте избрали отговор б), толкова в по-голяма степен агресивното поведение е характерно за вас. 6 или повече отговора б) предполагат, че вероятно сте в доста по-голяма степен агресивен в отношенията си с другите.

Отговорите от точка в в теста съответстват на асертивния стил. Следователно, колкото повече пъти сте избрали отговор в), толкова в по-голяма степен асертивното поведение е характерно за вас. 6 или повече отговора в) предполагат, че вероятно сте в доста по-голяма степен асертивен в отношенията си с другите.

Сега погледнете отново отговорите от точка в). Ако успеете да доближите ежедневното си поведение по-близо до начина на реакция от точка в), много по-вероятно е да се почувствате по-уверени в себе си и да намалите чувството на стрес, което изпитвате.

http://www.compasstoolkit.ox.ac.uk/wp-content/uploads/2015/11/Assertiveness-Quiz-Tips-Individual-Activity.pdf