Leading modules

Модул 6 – Как да стана най-добрият – Междуличностни умения

Тема 4: Асертивност
Техники за асертивно общуване

Да си асертивен не означава да бъдеш агресивен, а напротив – асертивността означа да отстояваш това, в което вярваш.

Асертивността предполага да изразявате ваши мисли, емоции и убеждения по честен и открит начин. И тъй като асертивността трябва да се насърчава, важно е също да се запомни, че при нея винаги трябва да се уважават мислите, чувствата и мнението на другите.

В интернет има много примери и техники за асертивно общуване.

Тук ще посочим две основни техники, които могат да ви помогнат да сте по-асертивни. Техниките са известни като „Замъгляване“ и „Забил запис“.

  1. „Замъгляването“ е полезна техника ако човекът срещу вас се държи манипулативно или агресивно. Вместо да му отговаряте и да се аргументирате, замъгляването цели да му дадете спокоен отговор, като същевременно не се съгласявате да отговорите на изискванията.
  2. Техниката на „забилия запис“ представлява повтаряне на това, което искате, отново и отново, без да повишавате тона на гласа си, да се ядосвате, да се дразните или да се въвличате в някакви други проблеми.

В края на този модул ще намерите линкове към видеоклипове, в които можете да намерите различни техники за развиване на умения за асертивно общуване.

Back