Leading modules

Модул 6 – Как да стана най-добрият – Междуличностни умения

Тема 4: Асертивност
Как да станем по-асертивни?

Асертивността може да ви помогне да се чувствате по-добре, да повиши самочувствието и увереността ви. Понякога начинът, по който реагираме и отговаряме на другите, може да ни накара да се почувстваме неадекватни, да изпитваме вина или съжаление. Това може да се възприеме като признак на пасивно поведение. Друг път пък може да се почувстваме гневни и критични към другите по време на разговор – това може да се възприеме като признак на по-агресивно поведение. Ще разгледаме тези поведения по-подробно в следващата под-тема.

Асертивността е комплекс от умения, поведенчески характеристики и познаване на езика на тялото. Асертивност означава:

 1. Да умеете да общувате открито и честно: Не може да сте добри в общуването, ако не сте честни и откровени с другите. Честната комуникация се основава на доверие. Ако искате да развиете асертивни комуникативни умения, трябва да започнете с това, да сте отговорни и честни със служителите си, с колегите си, с конкурентите си и с всички около вас. Ако сте на ръководна позиция, винаги трябва да помните, че истинските лидери никога не играят манипулативни игри, винаги са честни и не мамят. Това включва и признаване на собствените грешки. Пример за открита и честна комуникация е: „Наистина съжалявам, но няма да мога да ви помогна с проекта в понеделник сутринта, тъй като имам друга среща по това време.“ Опитвайте се да използвате фрази, които показват честното ви отношение, като например: Според моя опит или Лично аз бих желал…
 2. Да показвате уважение към другите: Уважението е абсолютно необходимо при асертивното общуване. Уважението е ключов фактор за изграждането на добри отношения. Това показва, колко цените другите. Можете да изразите това като:
  • Слушате, без да прекъсвате.
  • Не просто слушате другите, но се опитвате и наистина да разберете тяхната гледна точка.
  • След като сте ги изслушали – им отговаряте и споделяте вашето мнение.
  • Ако не сте ги разбрали, задавате уточняващи въпроси. Това показва, че ви е грижа и проявявате интерес към това, което ви споделят.
  • Не съдите. Правете всичко възможно, за да разберете човека срещу вас. Ако някой каже нещо негативно, опитайте се да го разберете, вместо просто да произнасяте присъдата си.
  • Бъдете достъпни и стойте „близо“ до хората, когато те искат да ви кажат нещо или да ви дадат обратна връзка.
  • Ето един пример: „Почувствахме се разочаровани, когато закъсня за срещата“. Това показва на човека, че сте открити в чувствата си, вместо да му се гневите.
 3. Да общувате открито и ясно: Способността да изразявате мислите и чувствата си по разбираем начин, използвайки правилните думи, е от решаващо значение за бизнеса. Ако не притежавате тези асертивни умения за комуникация, това може да доведе до неразбиране и недоразумения. Ето няколко съвета, за да сте по-ясни в общуването си с другите:
  • Определете основната си цел – Какво искате да кажете?
  • Използвайте кратки и директни фрази и изречения.
  • Повече слушайте – по-малко говорете.
  • Задавайте си по-често въпроса „Има ли смисъл това, което казвам?“
 4. Да контролирате емоциите си: Контролирането на емоциите е една от най-предизвикателните цели. Способността да управлявате емоциите си е много важно умение, което човек трябва да притежава, ако иска да се занимава с бизнес. А когато става въпрос за асертивно общуване – този контрол е задължителен! Ето няколко съвета за овладяване и справяне с негативните емоции:
  • Помислете, преди да реагирате – Спрете и огледайте ситуацията. Опитайте се да сте обективни.
  • Открийте положителното в ситуацията – Може да звучи невъзможно, но винаги има нещо позитивно, дори и нещата да изглеждат наистина зле.
  • Винаги гледайте напред – Станалото, станало. Бъдещето е пред вас, така че гледайте напред!
  • Опознайте себе си – научете се да анализирате собственото си поведение и промените в настроението си. Признаването на вашите „лоши“ черти означава, че сте готови да работите върху тях и да ги промените.
  • Намирайте мотивация във всяка ситуация – Гледайте на всеки проблем като възможност за растеж и развитие.
  • Обградете се с позитивни хора.
  • Грижете се добре за себе си!!!
 5. Да признавате грешките си и да се извинявате: Това изисква кураж, но и да си признаете грешките е знак за смелост. Това показва на другите, че сте човек, на който може да се има доверие и който поема отговорност за своите действия. Когато си признавате, че грешите или се извинявате:
  • Използвайте думи, които показват, че извинението ви е искрено, като напр.: Съжалявам, Извинявам се, Ако трябва да съм честен…
  • Предложете своето обяснение за нещата.
  • Предложете да поправите грешката си.
  • Действайте бързо.
  • Уверете човека срещу вас, че ще направите всичко възможно да не повтаряте грешката си.
  • Продължете напред след като се извините.
  • Има още много други начини, които да ви помогнат да сте по-асертивни: напр. езика на тялото и т.н.
Back