Leading modules

Модул 6 – Как да стана най-добрият – Междуличностни умения

Тема 4: Асертивност
Какво е асертивност?

Асертивност е умението да си уверен в себе си и в това, което правиш/казваш, без да стигаш до агресивност. В областта на психологията и психотерапията, това е умение, което може да бъде придобито. В тези сфери асертивността се разглежда като начин на комуникация. Асертивността означава много повече от това да изразявате себе си и вашите гледни точки. Това е способност, която трябва да развиете, особено ако искате да сте ефективни в бизнес начинанията си или в социалната комуникация. Асертивността е комплекс от умения, поведенчески характеристики и познаване езика на тялото.

За вас е от съществено значение да бъдете напористи и да изразявате мнението си, но без да сте груби или агресивни в това. Ще се спрем на разликите между тези две положения в под-тема 4. Когато сте на различно мнение от другите, не се съгласявайте с тях само, за да не ги обидите. Винаги помнете, че имате право да изразявате своите възгледи и мнения, стига да сте уверени в тях и да знаете, че това, което казвате, е от значение и има смисъл. Асертивността е положително качество, стига да сте наясно какво е необходимо да се каже или обсъди, без да нараните или обидите другите участници в разговора.

bossy-leadership

В днешно време асертивността е сред най-търсените типове поведение в бизнеса. В тази тема ще научите как да сте асертивни, но не агресивни. Ще разгледаме какви са предимствата на това да проявявате асертивност. Ще се запознаем и с някои асертивни техники.

Back