Leading modules

Модул 6 – Как да стана най-добрият – Междуличностни умения

Тема 4: Асертивност
Бъдете асертивни, не агресивни

Мислили ли сте си някога, че лидерите се налага да бъдат агресивни, тъй като те трябва да отстояват своите позиции в света на бизнеса? Е, това не винаги е вярно, защото агресивността не може да се счита за качество, което винаги работи – но асертивността е такова качество. Асертивните лидери и успехът често вървят ръка за ръка. Това е така, защото това качество им позволява да постигнат онова, което искат, по положителен и спокоен начин, без да се налага да прилагат агресивни тактики и конфронтационен стил. Но къде е границата между асертивност и агресия? Каква е разликата?

Асертивност: Да сте асертивни означава да отстоявате себе си и своите убеждения, без да засягате човека срещу вас. Това ви позволява да сте открити, честни и директни, когато говорите за вашите чувства и убеждения.

Агресия: Да сте агресивни в отношенията си с другите означава да пренебрегвате техните чувства, да омаловажавате мнението им, да ги ядосвате, разочаровате или дори наранявате. Ако сте агресивни в комуникацията си, в отговор ще срещате винаги едно отбранително поведение.

Наред с това сигурно сте чували или вие самите сте пасивни личности. Такива хора отдават по-голям приоритет на нуждите, желанията и чувствата на другите хора, дори го правят за своя сметка. От това те често могат да се възползват.

Quotesgram.com

Границата между това да сте асертивни и да ви смятат за груб е много тънка! Не е нужно да крещите или да се биете с някого, само за да докажете своята гледна точка. Асертивността означава да съумеете да изразите себе си и гледната си точка пред другия човек, което със сигурност се различава от това да сте агресивни. Да изложите своите виждания и мнението си на хората около вас е ваше право, но да спорите и да се карате с тях – това се счита за грубо и непрофесионално. Поддържането на зрителен контакт с вашия събеседник е един ефективен начин да докажете своята увереност. Тонът и силата на гласа ви също играят важна роля по отношение на вашата асертивност. Твърде бавното говорене или шепненето в ухото на другия пък издават вашата нервност и липса на увереност. Говорете високо и ясно.

Back