Leading modules

Прочетете въпросите по-долу и помислете как бихте отговорили. Ако е възможно, обсъдете отговорите със свои приятели, за да разберете какво мислят те.

Двама служители са в постоянен конфликт помежду си и това често нарушава баланса в екипа. Как бихте се справили с тази ситуация?

Опишете проблем, който сте разрешили чрез непопулярно решение. Как се справихте с обратната връзка, която получихте? Как бихте могли да се справите със ситуацията по различен начин?

Кога обикновено вземате решения по-добре – когато сте сам или когато ги вземате в екип с други хора? Защо? Кога молите за помощ?

Предвид опита, който имате, когато работите в екип ли вземате повечето си решения, или предпочитате да отстъпите крачка назад и да следвате някой друг?

Опишете момент, в който е трябвало да вземете незабавно решение в критична ситуация.

Докато работите по съвместен проект забелязвате, че някой от колегите ви изостава. Какво бихте направили, за да помогнете на екипа си да спази крайния срок?

Как бихте се справили с взискателен шеф, който непрекъснато променя изискванията си по конкретен проект, по който вие работите?

Искате шефът ви да купи нов софтуер, който ще ви помогне в работата и се опитвате да изберете между две опции. Първата – по-скъп продукт, но с по-добри отзиви за него; Втората – с по-малко отзиви, но по-евтин софтуер, чиято цена е в рамките на бюджета. Кой вариант бихте препоръчали на шефа си и как ще го направите?