Leading modules

Помислете за някое важно решение, което се е налагало да вземете. Сега анализирайте това си решение като следвате описаните по-долу стъпки. Сравнете дали крайния резултат от настоящата ви работа ще е същият, до който стигнали преди това.

Стъпка 1: Какви са детайлите на проблема? Това нов или стар проблем е? Кой е въвлечен в проблема? Доколко важен е този проблем?

Стъпка 2: Определете точно какво искате да знаете. Помислете как ще намерите информацията, която ви е необходима. Разберете какво ви е необходимо, за да вземете информирано решение.

Стъпка 3: Намерете си удобно място – седнете, отпуснете се и помислете. Намалете до минимум нещата, които ви разсейват, за да се фокусирате върху проблема. Избройте всички възможни резултати в зависимост от това, какво е решението, което ще направите.

Стъпка 4: Изяснете всяка алтернатива. Правете сравнения. Помислете, кои са слабите страни на всеки план (какви са последствията от него? Важни ли са те?). Подредете алтернативите по реда на тяхната важност.

Стъпка 5: Изберете най-добрата алтернатива. Какви са рисковете при нея? Какви проблеми могат да възникнат?

Стъпка 6: След като преминете през по-горните стъпки, вземете решението си.

Стъпка 7: Погледнете назад и ревизирайте решението си. Разрешен ли е първоначалния ви проблем?