Leading modules

Модул 6 – Как да стана най-добрият – Междуличностни умения

Тема 1. Мотивация
Упражнения

Въпросник за вътрешна мотивация

Отговорете на въпросите и се оценете. Отбележете доколко добре ви описват следващите шест твърдения. Бъдете честни; няма кого да излъжете, освен себе си!

Използвайте следната скала:

Много рядко = 1
Рядко = 2
Понякога = 3
Често = 4
Почти винаги = 5

1. Поставям целите си въз основа на това, което искам за себе си в бъдеще.

2. Чувствам се уверен, че мога да спазя сроковете, свързани с целта ми.

3. Неочакваните препятствия не ме възпират да продължавам да преследвам целите си.

4. Когато работя за постигане на целите си, неуспехите ме мотивират да работя по-усилено.

5. Сигурен съм, че мога да постигна целите, които съм си поставил.

5. Ако положа достатъчно усилия, способностите и талантите ми ще ми помогнат да постигна целите си.

Не се тревожете 😊. Можете да повишите нивото на вътрешната си мотивация! Не позволявайте на вашите съмнения или страхове да ви спират да постигнете успеха, към който се стремите. Нормално и естествено е в миналото да сте имали неуспехи, важно е как ще се отърсите от тях и как ще съумеете да не ги повтаряте в бъдеще. Поставяйте си малки, но постижими цели, за да подобрите самоувереността си. Можете да ги постигнете, със сигурност!
Вие сте доста мотивирани. Можете обаче да повишите мотивацията си, като си поставяте по-често отделни цели и се фокусирате върху постигането им.
Вашата вътрешна мотивация е висока. Честито!

Изгледайте Girl`s lead видеото: https://www.youtube.com/watch?v=HCu_NQ8aQMs.

Какво вдъхновява Лизет да реализира идеята си?

Какви според вас са в началото пречките, с които Лизет е трябвало да се справя?

Как мислите, че е мотивирала хората?

Back