Leading modules

Модул 6 – Как да стана най-добрият – Междуличностни умения

Тема 1. Мотивация
Как да мотивираме другите?

Някой хора ще ви кажат, че е невъзможно да мотивирате другите, ако те сами не могат да се мотивират. В някои случаи те биха били прави, НО да помогнете на някого да намери своята мотивация е най-важното умение, на което трябва да се научите, когато се захващате със социално предприемачество, и особено когато поемате лидерска позиция. Умението да мотивирате хората е от ключово значение за вашия успех, защото никой не постига нищо сам. Ние всички се нуждаем от помощта на другите. И ТАКА, големият въпрос е: Как можете да постигнете това?

По-надолу са представени 7 начина да мотивирате другите:

  1. Слушайте – Често хората се опитват да мотивират някого, като започнат надълго и нашироко да му обясняват, как биха могли да му помогнат. А най-ефективният начин в случая е просто да го изслушат и да разберат, какви са целите на този човек.
  2. Винаги задавайте отворени въпроси – например като: Какво винаги си искал да правиш? Защо искаш да направиш това? Какво те вдъхновява най-много?
  3. Насърчавайте – Това е най-важната стъпка. Винаги окуражавайте човека срещу вас и го подкрепяйте.
  4. Питайте как ще стартира – След като сте го окуражили, разберете как планира да започне дейността си. Важно е да оставите човекът сам да очертае първите си стъпки, за да се чувства въвлечен и отдаден на процеса в бъдеще.
  5. Мечтайте – Това наистина е забавно, да накарате човек да мечтае за своя успех и за това, което може да постигне.
  6. Питайте, как можете да помогнете – В повечето случай другите няма да се нуждаят от вашата помощ, но винаги е добре да им я предложите.
  7. Проследявайте процеса – От време на време се интересувайте как вървят нещата и докъде е стигнал човекът с постигането на целта си.

Не забравяйте – добре е да говорите!

Back