Leading modules

Модул 4 – Как да бъда чут? – Комуникация

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КОМУНИКАЦИЯТА?

Комуникацията е:

Способността да изразяваш това, което мислиш, с възможно по-малко думи – това е ефективната комуникация.

По време на този модул ще се учим да общуваме повече и по-добре.

Да започваме.

Процесът на комуникация е това, което ни позволява да общуваме с други хора; без него не бихме били способни да споделяме знания и опит с никого, освен с нас самите. Най-честите форми на комуникация включват: устно общуване, писмено общуване, жестове, докосване или излъчване (определение на Уикипедия).

ПРОЦЕСЪТ НА КОМУНИКАЦИЯ

Комуникацията е процес на изпращане и получаване на информация между хората.

ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ

Значение и определение

Значение

Ефективната комуникация е двупосочен процес – т.е. тя е изпращането на правилното съобщение на подходящия човек. За да е ефективна комуникацията, е важно да познавате психологията на хората, с които общувате. Необходимо е също и да сте запознати с обстоятелствата на отсрещната страна, за да успеете да общувате успешно.

Ефективната комуникация използва всички аспекти на зрителния, слуховия и кинестетичния език, за да предизвика вниманието на слушателя.

Определение

„Ефективната комуникация е комуникацията, която постига желания резултат.“

Приложение на ефективната комуникация

 • Ефективната комуникация помага да разберем човека срещу нас или ситуацията по-добре.
 • Тя ни дава възможност да изгладим различията, да изградим доверие и уважение в организацията.
 • Понякога съобщението, което ние изпращаме, не е разбрано правилно от отсрещната страна, или ние не разбираме правилно съобщението, което получаваме – ефективната комуникация ни помага да разрешим проблемите с двете гледни точки.
 • Ефективната комуникация ни помага да осъществим по-добра връзка с децата, съпруга/та, шефа, колегите и т.н..
 • Тя ни помага при вземането на решения.

Седемте принципа на ефективната комуникация

 1. Завършеност
 2. Съвместимост
 3. Обмисленост
 4. Яснота
 5. Конкретност
 6. Учтивост
 7. Коректност

https://www.youtube.com/watch?v=JYKzqbptOGQ

Защо е важно да умеем да общуваме?

Хората имат нужда да общуват. Ние сме социални създания, които се „хранят“ от взаимоотношенията, които поддържаме помежду си. Не е лесно да си в добри отношения със заобикалящата те среда, а комуникацията е ключът към сближаването или дистанцирането на хората. Има ли човек, който да не е попадал в спор с друг човек? Кой не се е ядосвал на приятел заради неподходящи думи? Конфликтите или гневът са продукт на неефективната комуникация. Липсата на общуване е причина за дистанциране между хората, докато комуникацията е инструментът, който дава възможност на хората да се сближават.

Ако разглеждаме процеса на комуникация от гледна точка на нашата кариера, ще открием в способността ни за ефективна комуникация добър съюзник, който ни помага да успеем да се преборим за добра работа, да научим нови неща, да презентираме, да имаме по-добри отношения с нашите колеги, да предприемаме нови начинания, да убеждаваме, да печелим и задържаме клиенти, да избягваме и управляваме конфликти, и т.н.

Невероятно е, колко е важно да знаете как да общувате както в личния, така и в професионалния си живот. Който умее да комуникира по-ефективно, е по-щастлив, радва се на по-добри взаимоотношения с околните и има по-добър шанс за успех в постигането на целите си.

Може би се чудите, какво трябва да направите, за да се научите да общувате по-добре? Добър въпрос. Който иска да подобри комуникативните си умения, трябва да обърне внимание на тези аспекти:

 • Човек сам трябва да обърне внимание на личните си качества, на заобикалящата го среда и на практиката си по отношение на общуването.
  Какви съобщения предава? Как се справя с вербалната комуникация (речник, аргументи и т.н.).
 • Как човек предава съобщенията? Вербалното послание зависи много от начина на предаването му; жестове, пози, поглед или мълчание могат да променят значението на съобщението.
Back