Leading modules

Модул 3 – Къде отивам? – Визия

Tема 2: Ценности и мисия
Упражнения

Въпроси за саморефлексия:

Върнете се към Модул 1 и си припомнете разсъжденията за личните ценности.

Сега се опитайте да свържете тези ценности с мечтата, мисията и визията на вашата организация/бизнес. Направете списък с основни ценности.

В тази статия ще намерите примери, които могат да са ви от помощ: https://examples.yourdictionary.com/examples-of-core-values.html

Упражнение:

След като прочетете информацията от Тема 1 и 2 на този модул, помислете отново за първоначалната си мечта, за вашите лични ценности, какви искате да са основните ценности на вашата организация, както и каква да е мисията на организацията ви – след това се опитайте да напишете формулировка на вашата мисия

Не забравяйте, че тя трябва да е кратка и ясна.

Помнете, че трябва да отговаря на следните въпроси:

  • Какво? (с какво се занимава нашата организация)
  • Как? (как го правим)
  • За кого? (коя е нашата целева група)
  • Защо? (каква стойност носим, какъв принос имаме)

Допълнително, ако все още имате нужда от време, за да решите каква да е мисията на вашата бъдеща организация, изгледайте следващото видео:

Wij Zijn Rotterdam – Builders’ Workshop: https://www.youtube.com/watch?v=HCu_NQ8aQMs и се опитайте да формулирате и запишете мисията на организацията от видеото.

Back