Leading modules

Модул 3 – Къде отивам? – Визия

Tема 2: Ценности и мисия
Допълнителни материали

В тези статии ще намерите полезни съвети как да формулирате успешно мисията на вашата организация:

  1. https://www.bigcommerce.com/ecommerce-answers/how-to-write-a-powerful-effective-mission-statement/
  2. https://www.projectmanager.com/blog/mission-statement-with-examples
  3. https://www.blackandwhitestudios.nz/blog/mission-statement
  4. https://www.thebalancesmb.com/how-to-write-a-mission-statement-2948001

ЛИТЕРАТУРА

Няма по тази тема, тъй като за основа е използвана предишната тема.

Back