Leading modules

Модул 3 – Къде отивам? – Визия

Тема 4: Стратегическо планиране & създаване на визия
Упражнения

Въпроси за саморефлексия 1:

Опитайте се да направите оценка на възможностите. Помислете върху:

Вашите собствени умения и компетенции

Умения и компетенции на хората около вас (хора, които имат желание да ви подкрепят, партньори или служители и т.н.)

Наличното оборудване и технологии

Връзки с местната общност, клиенти/бенефициенти.

Въпроси за саморефлексия 2:

Спомнете си какво дискутирахме в предните теми на този модул.

Представете си вашата бъдеща организация/бизнес и помислете върху следните въпроси:

  • Как ще изглежда вашата организация/бизнес?
  • С какво се отличава мястото/локацията, която сте избрали за стартиране на бизнеса си? Какви възможности за въздействие предоставя това място?
  • Каква ще е средата/атмосферата във вашата организация/бизнес??
  • Какви умения, компетенции и опит ще притежават хората, работещи с вас?
  • Каква групова динамика ще бъде наложена във вашата организация/бизнес?
  • Кои ще бъдат вашите клиенти?
  • Дейностите, които искате да реализирате, ще оказват ли голямо въздействие и висок растеж?
  • Как тези възможности ще бъдат използвани по най-оптимален начин?
  • Как ще бъдат използвани вече наличните ви ресурси?

 

УПРАЖНЕНИЕ 1. SMART цели

Това упражнение ще ви помогне по-добре да разберете процеса на разработване на SMART цели.

Стъпка 1. Запишете една от целите си (на вашата организация/бизнес или ваша лична цел)

Стъпка 2. S – задайте си въпроса… специфична ли е тя? (от англ. език S (specific) – специфичен)
Какво точно искам да направя? Кой ще участва? Защо това е важно за мен?

Стъпка 3. M – задайте си въпроса… измерима ли е тя? (от англ. език M (measurable) – измерим)
Как мога да измеря постигането на тази цел? Какви критерии мога да използвам за целта?

Стъпка 4. A – задайте си въпроса… постижима ли е тя? (от англ. език A (achievable) – постижим)
Всички обичаме да мечтаем, но притежавам ли уменията, оборудването, подкрепата и т.н., от които имам нужда за постигане на тази цел? Ако не, мога ли да си ги осигуря?

Стъпка 5. R – задайте си въпроса… уместна ли е тя? (от англ. език R (relevant) – уместен)
Защо искам да постигна това? Това съответства ли на моята мисия/визия??

Стъпка 6. T – задайте си въпроса… колко време ми трябва, за да постигна тази си цел? (от англ. език T (timed) – с определен краен срок)
Мога ли да си поставя реалистичен краен срок за реализиране на тази цел?

 

А сега, преосмислете и напишете отново като SMART целта, която в началото си отбелязахте.

Примери за SMART цели можете да намерите тук: https://www.thebalancesmb.com/smart-goal-examples-2951827

Back