Leading modules

Модул 3 – Къде отивам? – Визия

Тема 4: Стратегическо планиране & създаване на визия
Допълнителни материали

Тук можете да научите повече за уменията, необходими ни при критичното мислене:
https://www.skillsyouneed.com/learn/critical-thinking.html

Тук можете да откриете съвети как да подобрите уменията си за критично мислене: https://www.youtube.com/watch?v=dItUGF8GdTw

Научете повече за стратегическото планиране и създаването на визия тук: https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/structure/strategic-planning/vmosa/main

Прочете повече за стратегията за ефективно изпълнение тук:
https://www.managers.org.uk/knowledge-bank/implementing-strategy

Научете повече за създаването на цели тук: https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/structure/strategic-planning/create-objectives/main

От това видео ще научите как да си поставяте SMART цели: https://www.youtube.com/watch?v=kG0ljsQKEV0

ЛИТЕРАТУРА

Умения за критично мислене: https://www.skillsyouneed.com/learn/critical-thinking.html

Дефиниция за стратегическо планиране: https://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_planning

Стратегия за ефективно изпълнение:
https://www.managers.org.uk/knowledge-bank/implementing-strategy

Създаване на цели: https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/structure/strategic-planning/create-objectives/main

Back