Leading modules

Модул 3 – Къде отивам? – Визия


Тема 4: Стратегическо планиране & създаване на визия

В този раздел, най-напред ще научите какво представлява критичното мислене и защо то е важно при оценка на способностите. След това ще поговорим по-подробно за стратегическо планиране и създаване на визия за вашата организация/бизнес.

Back