Leading modules

Модул 3 – Къде отивам? – Визия

Тема 3: Устойчивост на ценностите
Упражнения

Упражнение 1.

Изгледайте отново видеото:

Green Revolucia: https://www.youtube.com/watch?v=3wL_nmXVEDw

Отговорете на следните въпроси:

  • Кои са основните ценности на тази организация?
  • Как тези ценности могат да се представят успешно в и извън организацията?
  • Какви въпроси биха могли да бъдат зададени по време на интервю за работа, базирано на ценностите, за да е сигурно, че ценностите на кандидатите ще съвпаднат с ценностите на организацията?

Упражнение 2.

Сетете се отново за вашата голяма мечта и за бизнеса, които искате да създадете. Помислете пак, кои ще са неговите основни ценности, каква ще е неговата мисия и визия.

Сега се опитайте да свържете тези ценности, мисия и визия с конкретни дейности и си ги запишете.

Не забравяте – придържайте се към правилото: Просто, кратко и ясно.

Пример:

Ние се стремим към опазване на околната среда, затова в нашата дейност няма да използваме продукти от пластмаса за еднократна употреба.

Вярваме в социалното включване, затова нашите услуги са отворени и достъпни за всички.

Вярваме в екипната работа и в уважението, затова насърчаваме участието и свободното споделяне на мнение на работното място.

Back