Leading modules

Модул 3 – Къде отивам? – Визия

Тема 1: Какво представлява създаването на визия
Упражнения

Упражнение

След като се запознаете с всички материали от Модул 3 – Тема 1, отговорете на следните въпроси: :

1. Мисията трябва да е формулирана като дълго и описателно изречение/фраза.


2. Мисията на организацията/бизнеса отразява тяхната цел.


3. При формулирането на стратегията, мисията се използва като насока за набелязване на специфичните дългосрочни цели.


4. Решението, какви действия и стъпки организацията/бизнеса ще предприеме, не е част от стратегическото планиране.


5. Свържете правилно понятията с техните описания:

Представя къде организацията/бизнесът иска да стигне в бъдеще.

Представя целта на организацията/бизнеса, техните услуги, целеви групи.

Съставена е от определението за дългосрочни цели, от действията, които трябва да бъдат предприети и разпределението на ресурсите, за постигане на тези цели.

Drag from bellow
Стратегия
Мисия
Визия

 

Упражнение за саморефлексия 1.

Запишете за какъв най-голям успех на вашата бъдеща новосъздадена организация / предприятие / компания мечтаете.

Съвет: Помислете за вашите ценности, за това, какво искате да е бъдещето ви, какво искате да промените, какво ви вдъхновява.

След това помислете как можете да обвържете мисията с визията и със стратегията на вашата организация/предприятие/компания.

За основа можете да използвате мисловна карта, или просто да запишете на един лист мислите си.

Видео упражнение:

Изгледайте видеото. Опитайте се да определите каква е мисията и визията на тази организация:

„Чудната градина“: https://www.youtube.com/watch?v=4eAbwto8Xnk

Back