Leading modules

Модул 3 – Къде отивам? – Визия

Тема 1: Какво представлява създаването на визия
Какво е стратегия?

Това е посоката, в която организацията се развива, за да може да се адаптира към променящата се среда.

Презентация 02_Стратегия

Какво представлява стратегията?:
Накратко…

Стратегията на една организация включва определянето на нейните основни дългосрочни цели, както и посоката на действие и разпределението на ресурсите, необходими за осъществяването на тези цели.

Алфред Чандлър

Какво представлява стратегическото планиране?:
Накратко …
Стратегическо планиране е:

Процес в организацията за определяне на:

  • нейната стратегия, или посока, и вземането на решения относно: разпределяне на ресурсите за осъществяване на тази стратегия.
  • В процеса на планиране се задават стратегическите приоритети.
  • Този вид планиране може да обхване и механизмите за контрол, които да ръководят прилагането на стратегията.

Източник: https://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_planning

decisions

И така, как стратегията се свързва с формулирането на мисията на една организация?

При определяне на стратегията на организацията вече формулираната мисия се използва като насока, за да:

  • се определи набора от цели и задачи.
  • се планират стъпките, които трябва да се извървят, за да се постигнат набелязаните цели и задачи.
  • се вземе решение за разпределение на ресурсите, които ще бъдат необходими за постигане на набелязаните цели и задачи.
Back