Leading modules

Модул 3 – Къде отивам? – Визия

Тема 1: Какво представлява създаването на визия
Какво е визия?

Презентация 02_Стратегия

vision-without-statement action

Какво представлява визията?:
Накратко …

Визията на една организация/бизнес представя образа, който тази организация/бизнес иска да има в бъдеще.

Как да формулираме визията на организацията/бизнеса си?:
Накратко …

Формулировката за визия на една организация/бизнес е кратко изречение/фраза, която описва към какво се стреми в бъдеще дадената организация/бизнес.

Успешно формулираната визия има за цел да вдъхнови служителите/членовете/заинтересованите страни в организацията, да послужи за основа на това, което те искат да изградят в бъдеще и за действията, които трябва да предприемат за постигане на целта.

Какво представлява добре формулираната визия?

  • Тя е кратка и ясна
  • Насочена е към бъдещето
  • Вдъхновява и мотивира
  • Амбициозна е, но и реалистична.
  • Съответства на основните ценности на организацията/бизнеса

Каква е разликата между формулирането на мисия и формулирането на визия на една организация?
Често се получава объркване при формулирането на визията и формулирането на мисията, и много компании използват тези две понятия като синоними.

Всяко едно от тях обаче има различно предназначение.

Визията описва до къде организацията иска да достигне в бъдеще;

Мисията описва какво организацията трябва да направи сега, за да се реализира визията.

Визията и мисията трябва да се подкрепят взаимно, но формулирането на мисията трябва да е по-конкретно.

Източник: Мисия, визия и ценности. Автори: John/Lynn Bruton и Lumen Learning. Лиценз: https://courses.lumenlearning.com/wm-principlesofmanagement/chapter/reading-mission-vision-and-values/

Примери за формулировки на визията на различни организации:

По-надолу можете да се запознаете с примери на формулировки на визията на различни организации, от които да придобиете по-добра представа за това, за което става въпрос.

Make-A-Wish (бълг. превод „Пожелай си“): Хората навсякъде да споделят силата на едно желание.

Oxfam: Справедлив свят без бедност.

Habitat for Humanity: Свят, в който всеки има достойно място за живеене.

Creative Commons: Нищо по-малко от реализирането на пълния потенциал на интернет – всеобщ достъп до изследвания и образование, пълноценно участие в културата – за да предизвикаме нова ера на развитие, растеж и изобилие.

Avon: Да сме компанията, която най-добре разбира и задоволява нуждите на жените от продукти, услуги и само-удовлетворение – в световен мащаб.

Wikipedia: Представете си свят, в който на всеки отделен човек на планетата му е предоставен свободен достъп до цялото събрано от човечеството знание. Това е, което ние правим.

Back