Leading modules

Модул 3 – Къде отивам? – Визия

Тема 1: Какво представлява създаването на визия
Допълнителни материали

В тази статия ще намерите полезна информация как да формулирате успешно мисията на една организация: https://www.thebalancesmb.com/mission-statement-2947996

В тази статия ще намерите примери за успешно формулирана мисия на различни организации:
https://www.simplemarketingnow.com/blog/flooring-the-consumer/bid/168520/what-great-brands-do-with-mission-statements-8-examples

От тези линкове можете по-добре да разберете какво представлява стратегията на една организация и какво е стратегическо планиране:

Community Tool Box (2018) Глава 8: https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/structure/strategic-planning

https://sba.thehartford.com/business-management/what-is-strategic-planning/

https://balancedscorecard.org/strategic-planning-basics/

В тези статии можете да прочетете повече за съставянето на визия на една организация, вкл. някои примери: https://www.thebalancesmb.com/vision-statement-2947999

https://www.thebalancesmb.com/company-vision-statement-and-business-planning-393552

Ако имате по-добра визуална памет, може да изгледате и тези видеа:

Как да напишем по-добра формулировка на нашата мисия: https://www.youtube.com/watch?v=1xs4I349cdc

Определяне на основната стратегия на вашата организация: https://www.youtube.com/watch?v=VRW0JoTU9OQ

Какво е стратегическо планиране, наистина?: https://www.youtube.com/watch?v=mLJ34L5UW4E&t

Как да напишем формулировка на нашата визия: https://www.youtube.com/watch?v=7yBUBmciQBk&t

ЛИТЕРАТУРА

Стивън Р. Кови (2015) „7те навика на високо ефективните хора“, стр. 159, Mango Media Inc. – Stephen R. Covey (2015). “The 7 Habits of Highly Effective People”, p.159, Mango Media Inc.

Чандлър, Алфред Стратегия и структура: Глави от историята на индустриалните предприятия, Ню Йорк, 1962 – Alfred Strategy and Structure: Chapters in the history of industrial enterprise, Doubleday, New York, 1962.

Уикипедия – Стратегическо планиране: https://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_planning

Мисия, визия и ценности. Автори: John/Lynn Bruton и Lumen Learning. лиценз: CC BY: Attribution: https://courses.lumenlearning.com/wm-principlesofmanagement/chapter/reading-mission-vision-and-values/

Back