Leading modules

Модул 3 – Къде отивам? – Визия

След като преминахте първите два модула и научихте повече относно личностното развитие и лидерските умения, сега ви предстои да се запознаете с третия, който съдържа четири теми, посветени на това какво представлява визията за предприемача и как да планирате и да се развивате успешно.

В резултата на работата ви по модула, вие ще можете:

  • Да прецените уменията и компетенциите за вашите идеи и визия за бъдещето;
  • Да планирате стратегически вашата бъдеща работа и въздействие;
  • Да оцените и да се замислите върху ефективността на вашата работа и вашите цели;
  • Да развиете лидерски умения и потенциал;
  • Да придобиете по-голяма самоувереност и самостоятелност;
  • Да се запознаете с най-добрите идеи за създаване на успешна визия.

 

module3

Back