Leading modules

Модул 2 – Лидер ли съм?

Тема1: Какво представлява лидерството?
Лидерство vs. Мениджмънт

Много често, позициите на лидер и мениджър се считат за едно и също, с подобни цели и задачи за изпълнение.

Според вас има ли разлика между мениджър и лидер? Този въпрос е задаван и преди, и отговорите на него са различни.

Според businesstrainingworks.com най-голямата разлика между мениджърите и лидерите се състои в начина, по който те мотивират хората, които работят за тях или ги следват. Това е много важен аспект и той поставя тона за повечето други аспекти на това, което правят. Има някой въпроси, на които човек трябва да си отговори, за да види разликите между начина на ръководене на мениджърите и на лидерите. За да сте успешни, вие трябва да комбинирате тези две роли. Въпросите, които могат да ви помогнат да определите вашия стил на ръководене са следните:

  • Къде прекарвате по-голяма част от времето? Кое ви отнема повече време – административните или управленските задачи, или работата по водене, развиване на вашия екип?
  • Познавате ли хората от екипа си? Знаете ли какво искат те? Наясно ли сте с техните силни и слаби страни? Напътствате ли ги да стават по-добри в работата си?
  • Иноватор ли сте? Изисквате ли екипът ви да бъде креативен при намирането на решения? Провеждате ли мозъчни атаки с вашия екип?
  • Делегирате ли? Възлагате ли задачи на вашия екип?

Обикновено, мениджърът използва формални, рационални методи, докато лидерът влага страст и раздвижва емоциите, мениджърите имат подчинени, докато лидерите имат последователи. Мениджърите заемат авторитетна позиция, предоставена им от компанията, в която работят, подчинените им работят за тях и през по-голямата част от времето правят това, което им е казано. От друга страна, лидерите нямат подчинени, а последователи. Лидерите трябва да привлекат своите последователи, използвайки харизмата си да поведат хората по онзи път, който те вярват че ще ги отведе до реализиране на тяхната кауза.

Според Peter Drucker, лидерът прави правилните неща; мениджърът прави нещата по правилния начин. В заключение може да се обобщи, че мениджърът внася много положителни качества към новата роля на лидера. Има някои компетенции обаче, от които мениджърът трябва да се откаже, за да заеме позицията на лидер.

Имайки предвид всичко това, нека да започнем нашето пътуване към етапите в развитие на лидерството и различните лидерски стилове, които са се обособили през годините.

За начало, изгледайте видеото BG START тук: https://youtu.be/YRZDOrnzvMo

Помислете, какво би било по-различно, ако Лили беше мениджър на местния клон на национална агенция по заетостта?

Мислейки си за вашата бъдеща предприемаческа дейност, смятате ли че ролята на мениджър и ролята на лидер могат да вървят ръка за ръка? Защо? Защо не?

Back