Leading modules

Модул 2 – Лидер ли съм?

Тема 4: Какво означава да проявяваш емпатия?
Упражнения

I. Посетете следния линк https://www.youtube.com/watch?v=Zvf91UpFGJU и направете теста! Разберете дали сте емпатична личност или не.

II. Изгледайте следващото видео и разберете, дали ще откриете разлики в поведението на двамата мъже: https://www.youtube.com/watch?v=cRcDfCafSYE.

Помислете върху това, защо е толкова важно да влезем в обувките на другия? Защо това може да е от полза за нас като лидери?

Back