Leading modules

Модул 2 – Лидер ли съм?

Тема 4: Какво означава да проявяваш емпатия?
Приемане на перспектива (когнитивна емпатия)

Както стана ясно в предната под-тема, приемането на перспектива, или когнитивната емпатия, се отнася до това, да влезем в обувките на другия.

Когнитивната емпатия обаче не означава да чувстваме това, което другите хора чувстват. Тук става въпрос по-скоро за това, да разбираме тяхната когнитивна позиция.

Когнитивната емпатия разширява нашето социално въображение отвъд собствения ни пряк опит. Именно това ни дава волята и инструментите да бъдем ефективни посланици на промяната.

Когнитивната емпатия всъщност ни позволява да се поставим на мястото на някой друг и да погледнем през неговата перспектива.

Няколко важни аспекта, които трябва да запомним, свързани с приемането на перспектива:

  • Не пренебрегвайте опита и гледната точка на другите.
  • Подобрете способността си да разбирате, да сте съпричастни, да се свързвате и комуникирате.
  • Бъдете по-добри защитници на другите.

perspective taking
Не забравяйте, че въпреки че може да ни бъде представен един и същ сценарий, картина или ситуация, ние най-вероятно ще виждаме нещата по различен начин. Няма правилен или грешен отговор, тъй като много аспекти на живота ни влияят на нашата перспектива, като напр.: нашите преживявания, ценностите ни, чертите на характера ни, наличната информация, личните пристрастия и др.

Да приемеш перспективата на другия е полезно умение, особено при воденето на преговори например, или в работата на мениджърите. Позволява им да влязат в обувките на някой друг, но без непременно да се ангажират с неговите емоции.

Тъмната страна на когнитивната емпатия
Възможно е да проявите когнитивна емпатия без да изпитвате чувство на съпричастност или симпатия. Трябва обаче да отбележим, че това чувство на съпричастност е ключова част от проявяването на емпатия.

Back