Leading modules

Модул 2 – Лидер ли съм?

Тема 4: Какво означава да проявяваш емпатия?
Общуване с емпатия

Комуникацията е в основата на всички човешки взаимоотношения и партньорства. Способността на разбираме перспективата на другия човек, да се отнасяме към интересите и нуждите на другия като към също толкова важни, колкото са ни и нашите, да слушаме с емпатия, да не се налагаме в разговорите, и да се справяме с конфликтите с емпатия – всичко това са комуникационни умение за напреднали, които отличават вдъхновяващите лидери от останалите.
empathetic communication
Изгледайте видеото на коучинг специалиста Alex Lyon. https://www.youtube.com/watch?v=8tyFJTtzYtY&t=260s

За какво става въпрос според вас, когато говорим за общуване с емпатия? Според него има три основни идеи, на които трябва да обърнем внимание:

  1. Емпатията придава на нашата комуникация повече състрадание.
  2. Емпатията ни помага да общуваме по-ефективно – да оформяме в съзнанието си това, което искаме да кажем, съобразявайки се с перспективата на нашия събеседник.
  3. Емпатията помага нашите послания да обединяват.

Ако общуваме с емпатия, това означава, че се свързваме по-скоро като човек с човек, а не толкова, че водим разговор между лидер и последовател.

И тъй като винаги има място за усъвършенстване, ето няколко съвета, които да ви помогнат да сте по-успешни в общуването с емпатия:

  • Обърнете повече внимание на собствената си безпристрастност и децентрализация.
  • Бъдете по-възприемчиви към това, което казва другият човек.
  • Откажете се от това, да правите прибързани оценки на ситуацията и да давате предложения на човека, които говори.
  • Наблегнете на активното слушане, като участвате в това, което казва другият човек. Постарайте се да погледнете ситуацията от неговия ъгъл и имайте търпение човекът срещу вас да се изкаже докрай.
  • По време на разговор с друг човек, преминете от слушане на информативното съдържание на изказването към слушане на посланията, които не могат да се изразят директно с думи (невербална комуникация).
  • Проверявайте дали това, което сте чули и това, което другият човек не е изразил вербално, е правилно. Опитайте се да не правите предположения.

empathetic communication

Back