Leading modules

Модул 2 – Лидер ли съм?

Тема 4: Какво означава да проявяваш емпатия?
Начини да бъдем емпатични лидери

Колко важна е емпатията като качество за ефективното лидерство?

За да отговорим на този въпрос, първо трябва да си изясним какво представлява емпатията в контекста на лидерството. Според Световния Център за креативно лидерство това е способността на лидера да отговаря на мислите, емоциите и преживяванията на своите служители. От Центъра поясняват, че почти 50% от днешните мениджъри са неефективни. Една от причините за това е именно липсата на умения като емпатията.

ways of being an empathetic leaderЕмпатията е важно микро умение за лидерите. Тя им дава възможност да бъдат открити и да разбират какво мислят служителите им. Емпатичните лидери искат да бъдат уверени, че създават възможности за своите служители да споделят мислите си. От изключителна важност е лидерите да мислят за въздействието, което биха могли да имат върху своя екип, тъй като това ще окаже влияние върху общата ефективност в екипа. Връзката лидер – членове на екипа е една от най-важните за всеки последовател, тя се отразява пряко върху опита и продуктивността им.

Ако имате намерение да поемате ролята на лидер, добре е да имате предвид следното:

  • Слушайте наистина. Емпатичните лидери не просто слушат, те слушат истински. Има голяма разлика. Истинското слушане означава слушане с отворени уши, отворени очи и отворено сърце. Това означава да обръщате внимание на езика на тялото, на тона на гласа, на скритите емоции зад това, което ви казват. Ще спечелите много повече от слушането отколкото от говоренето.
  • Не прекъсвайте. Да дадете пространство на хората да кажат това, което имат да кажат, е висша форма на емпатия.
  • Бъдете напълно присъстващи. Не си гледайте часовника и не се опитвайте да се доберете до телефона докато човекът срещу вас говори, не се оставяйте да се разсеете. Концентрирайте се върху това да се поставите в обувките на другите и оказвайте подкрепа.
  • Не съдете другите. Като емпатичен лидер не възприемайте емоциите на вашите последователи като нещо, с което трябва да се съгласите или да не се съгласите. Просто ги възприемайте като прозорец към тяхното възприятие и към тяхната гледна точка. Гледайте на чувствата на хората от вашия екип като възможност да разберете по-добре какво те преживяват и изразяват.
  • Наблюдавайте езика на тялото. В много случаи той казва много повече от думите. Уверете се, че обръщате внимание на жестовете на вашите служители, останете отворени и слушайте, спрете и покажете интерес към това, което ви казват.
  • Насърчавайте най-тихите. Винаги обръщайте внимание и на тези, които стоят тихо по време на екипните срещи. По този начин ще насърчите всички хора около вас, не само най-тихите. Насърчавайте хората да изказват това, което мислят.
  • Интересувайте се от живота на служителите си. Емпатичните лидери проявяват истинско любопитство към живота на хората от техния екип. Те задават въпроси не само свързани с работата, но и с личния живот на служителите си. По този начин се изграждат здрави връзки, от което имат полза както лидерите, така и техните последователи.

За да обобщим всичко дотук: ако целта ви е да сте емпатичен лидер, което знаете ще е най-доброто за вас, за вашия екип, а и за вашия бизнес – трябва да ръководите със следната мисъл:
Емпатията е мускул на емоциите и мислите, който колкото повече се използва, толкова по-силен става. Тя не е слабост, а най-добрият вид сила.
ways of being an empathetic leader

Back