Leading modules

Модул 2 – Лидер ли съм?

Тема 4: Какво означава да проявяваш емпатия?
Какво е емпатия?

В рамките на проучване, проведено от британското бизнес списание „Management today“, в което са участвали 2.405 мениджъри и 2.595 служители на не-мениджърски позиции, за да изразят позицията си относно това, до колко служителите имат доверие на техните изпълнителни директори, се оказало, че жените-изпълнителни директори се ползват с по-голямо доверие, дори от страна на мъже на не-мениджърски позиции. След задълбочено изследване на дадените отговори, статията заключава, че всичко се свежда до една дума, която е ЕМПАТИЯ.
what is empathyЩом четете тези редове, вие планирате да станете лидер …затова е наистина важно да знаете как можете да постигнете гореспоменатото. Нека да започнем отначало и да видим, какво точно представлява емпатията.

Емпатия е способността да разбираме опита, перспективата и чувствата на другия. В допълнение, ако сте емпатични, това означава да разбирате нуждите на другите хора.
Но защо това е важно в лидерството? Защо вие, като лидери, трябва да разбирате нуждите на хората от вашия екип/на вашите последователи? Може ли това да повлияе на вашите решения по някакъв начин?

Да, емпатията би могла и ще ви осигури по-ефективна работа в екип и по-добри резултати при постигане на поставените цели.

  • Помислете върху следващите твърдения и се постарайте да не ги забравяте:
  • Емпатията ни позволява да се чувстваме в безопасност при нашите неуспехи, защото ние няма да бъдем обвинявани за тях.
  • Тя насърчава лидерите да разберат основната причина за лошото представяне.
    Емпатията позволява на лидерите да помогнат на служителите си в борбата им за усъвършенстване.
  • Емпатията позволява на лидерите да установят и заздравят връзка си с тези, които ръководят.

Психолозите различават три типа емпатия: когнитивна, емоционална и състрадателна.

  • Поемането на перспектива, или когнитивната емпатия, се отнася до това, да се поставим в обувките на другия.
  • Емоционалната емпатия, от друга страна, означава да чувстваш емоциите на другия. Да споделяш неговото страдание, тревожност или радост.
  • Състрадателната емпатия те кара да помагаш на нуждаещия се, без да искаш нещо в замяна.

Следният цитат на Теодор Рузвелт би могъл да ви помогне да постигнете положителни резултати в новия си подход на лидерство: „Никой не се интересува, колко знаеш, докато не разбере, колко те е грижа.“

Back