Leading modules

Модул 2 – Лидер ли съм?

Тема 3: Какво е да си проактивен?
Характеристики на проактивните и реактивните хора

В тази под-тема ще се запознаем с характеристиките на двата типа поведение, представени в таблицата по-долу:

Проактивни Реактивни
НЕ ОБВИНЯВАТ никого и нищо

ПРАВЯТ своите избори, базирани на ценности

Избори, базирани на ценности

Остават фокусирани върху своите ценности

Предприемат действия, когато могат да контролират ситуацията

Поемат отговорност

ОБВИНЯВАТ обстоятелствата и ситуацията

ПРАВЯТ своите избори, базирани на емоции

ГРАДЯТ живота си около емоциите на другите

Трудно остават фокусирани, тъй като са зависими от околните

Оплакват се за неща, които са извън техния контрол

Помислете върху горните характеристики и се върнете на тях, когато създавате екипа, с който ще работите.

characteristics of proactive and reactive people

Според Стивън Кови, авторът на „Седемте навика на високоефективните хора“, „Реактивните хора са често повлияни от заобикалящата ги среда. Ако времето е хубаво, те се чувстват добре. Ако не е, това се отразява на тяхното поведение и представяне. Проактивните хора си носят своето собствено време със себе си.“

От друга страна, когато говорим за проактивни хора, трябва да имаме предвид, че те се занимават с неща, които са в тяхната сфера на влияние, вместо да се смущават от нещо, върху което нямат контрол.

Back